Nyheter & Forskning

Ingen vill egentligen behöva fundera på vad man ska stoppa i sig. Men faktum är att klimakteriet gör dig känsligare för flera saker och det innefattar även viktuppgång, och i vissa fall även metabol ohälsa... Läs hela artikeln

Idag finns en stor okunskap hos kvinnor om vad klimakteriet är och hur det ska behandlas. Ämnet är, likt många andra kvinnorelaterade hälsoproblem, relativt tabubelagt... Läs hela artikeln

58 kvinnor slutförde studien som visade tydliga resultat. Vallningarnas intensitet minskade med 43,6% i medelvärde hos kvinnorna i interventionsgruppen och endast med 2% hos kontrollgruppen... Läs hela artikeln

En tredjedel av kvinnorna svarade att de inte alls var beredda på att komma i klimakteriet och få besvär. Kunskapen är låg menar socialstyrelsen i senaste undersökningen... Läs hela artikeln

Målet med studierna var att undersöka om symtom relaterade till livsfasen klimakteriet kunde lindras genom att erbjuda utbildning om, och ge stöd och behandling i övergångsfasen... Läs hela artikeln

Från början av 80-talet till 1998 hade användandet av hormonbehandling av menopausala besvär ökat från 7% till 50%. Sedan kom de amerikanska forkningsstudierna HERS och WHI... Läs hela artikeln

Sju av tio kvinnor upplever någon gång besvär med vallningar och svettningar under klimakteriet. För vissa kvinnor pågår dessa besvär i 5 år eller fler... Läs hela artikeln