Nyheter & Forskning

Nyheter

Womni's chefsläkare tillsammans med professor Angelica Lindén Hirschberg höjer kunskapen hos läkarna.
Artikeln publiceras som en ABC om klimakteriet i Läkartidnignen 2/5-23 för att öka kunskapen om klimakterievården i Sverige.
Här kan ni läsa artikeln

Klimakteriesymtom och behandling
Missa inte när Womnis grundare Naomi Flamholc gästar Klimakteriepodden avsnitt 248 och går igenom en rad frågor och typiska patientfall, reder ut vad det kan bero på samt vad man kan göra åt besvären.
Lyssna på hela avsnittet här

Tack för ett fantastiskt webinar!
För att öka kunskap och förståelsen för vad som händer hos oss kvinnor under klimakteriet erbjöd Womni en digital föreläsning om Emotionell Hälsa med vår barnmorska och samtalsterapeut.

Håll utkik efter nästa webinar!

Gynekologen som lyssnar
Missa inte när Womnis gynekolog Louise Broström gästar Klimakteriepodden avsnitt 257 och pratar om vikten av att lyssna in patienten i en process då man känner sig sårbar, skör och självförtroendet vacklar.
Lyssna på hela avsnittet här

Östrogendominans är ett omdiskuterat begrepp.
Men existerar ens östrogendominans och vad händer med hormonerna? Försämrar det måendet?

Läs artikeln här

Hur berättar du för din partner eller vän att du misstänker att de kommit i klimakteriet och kan få hjälp med sina problem?
Trots tydliga symtom kan det för många kvinnor ändå vara svårt att förstå vad det är som händer...
Läs artikeln här

Vi välkomnar vår nya samtalsterapeut
Nu kan du boka tid hos vår uppsakttade samtalsterapeut Christina! Läs varför ett samtal kan hjälpa mitt i klimakteriet och hur kvinnor i livet kan behöva stöttning.
Läs intervjun här

Missa inte när Womnis grundare och läkare Naomi Flamholc gästar Klimakteriepodden! Avsnittet diskuterar allmänläkarnas viktiga roll inom klimakterievården, varför Womni finns och hur vården för kvinnor i klimakteriet kan förbättras...
Lyssna på hela avsnittet här

Forskning och vetenskap

Mycket talar för att arbetsgivare borde bemöta kvinnor i klimakteriet bättre. Läs om studien som bekräftar att kvinnor med flera klimakteriesymptom oftare rapporterade kroniska sjukdomar, jobb relaterad stress och brist på träning.... Läs hela artikeln

I Sverige, och hos Womni, används testosteronbehandlingar främst för kvinnor med sexuell dysfunktion, där låga testosteronnivåer har konstaterats vara en bidragande faktor. Men nu kommer nya kliniska studier på testosteronplåster för kvinnor i England... Läs hela artikeln

58 kvinnor slutförde studien som visade tydliga resultat. Vallningarnas intensitet minskade med 43,6% i medelvärde hos kvinnorna i interventionsgruppen och endast med 2% hos kontrollgruppen... Läs hela artikeln

En ny studie visar att kvinnor i tidig klimakterium som tar hormonersättningsterapi (HRT) har en minskad risk för att utveckla Alzheimers sjukdom och öppnar upp för nya möjligheter för att förebygga sjukdomen.... Läs hela artikeln

Många av dagens mediciner har utvecklats från växter och då även progesteron och östrogen. Men vad är växtöstrogen och var hittar du det i kosten? Läs hela artikeln

En tredjedel av kvinnorna svarade att de inte alls var beredda på att komma i klimakteriet och få besvär. Kunskapen är låg menar socialstyrelsen i senaste undersökningen... Läs hela artikeln

Målet med studierna var att undersöka om symtom relaterade till livsfasen klimakteriet kunde lindras genom att erbjuda utbildning om, och ge stöd och behandling i övergångsfasen... Läs hela artikeln

Från början av 80-talet till 1998 hade användandet av hormonbehandling av menopausala besvär ökat från 7% till 50%. Sedan kom de amerikanska forkningsstudierna HERS och WHI... Läs hela artikeln

Sju av tio kvinnor upplever någon gång besvär med vallningar och svettningar under klimakteriet. För vissa kvinnor pågår dessa besvär i 5 år eller fler... Läs hela artikeln

Idag finns en stor okunskap hos kvinnor om vad klimakteriet är och hur det ska behandlas. Ämnet är, likt många andra kvinnorelaterade hälsoproblem, relativt tabubelagt... Läs hela artikeln

Ingen vill egentligen behöva fundera på vad man ska stoppa i sig. Men faktum är att klimakteriet gör dig känsligare för flera saker och det innefattar även viktuppgång, och i vissa fall även metabol ohälsa... Läs hela artikeln