Priser

Läkare

Bokad tid Uppföljning*, Digitalt/ telefon, 15 min

950 kr

750 kr

Barnmorska

Bokad tid Uppföljning*, Digitalt/ telefon, 15 min

550 kr

480 kr

* Behöver du som patient återkomma inom 12 månader efter ett nybesök bokas ett uppföljningsbesök in av vårdpersonal. Upplever du själv behov kan du, när som helst, boka tid för uppföljning genom att maila patient@womni.se.

Vid förskrivning av hormonbehandling, eller annan medicinsk behandling, bokas du in för uppföljningsbesök inom 3 månader om du väljer att fortsätta behandlingen. Då går du tillsammans med läkaren igenom ditt mående, eventuella biverkningar och vid behov ändras dosering, administrationsform eller läkemedel.

Samtalsterapeut

Sexolog

Övrigt

Remiss Blodprovtagning**

Licensförskrivning

575 kr

750 kr

**Under mötet kan du bli rekommenderad (eller själv ha en önskan om) att ta blodprov. Womni skickar då en remiss till Synlab eller Unilabs. Här hittar du din närmaste klinik för provtagning.

Skulle du vilja ta blodprov innan mötet eller om du vill testa våra rekommenderade provpaket kan du ta dem via Medisera.se.
Där kan du välja mellan;
Womni- Hälsokontroll kvinna
Womni- Lilla Hormontest
Womni- Stora hormontest

Så fungerar det

icon_choose

Välj Besökstyp

Beroende på var du är i din klimakterieresa och vilka symtom du har väljer du mellan läkare eller barnmorska.

icon_book

Boka Tid

När du reserverat en tid i kalendern och fyllt i dina kontaktuppgifter får du ett bekräftelsemail på din bokning. Vi ber dig också fylla i vårt självskattningstest innan besöket som underlag till mötet. Under priser hittar du mer information om våra besökskostnader.

icon_meeting

Mötet

Under mötet går ni igenom ditt självskattningstest och dina behov.
Beroende utifrån vilken profession du valt för mötet sätter ni tillsammans en plan för hur du ska må bättre och behålla en bra hälsa igenom klimakteriet.

Läkare

25 minuter rådgivning av Läkare med specialkompetens inom klimakteriet

Telefon eller videomöte- du väljer!

Genomgång av ditt självskattningstest och bedömning av var du är i klimakteriet

Individanpassad rådgivning för dina symtom samt rekommenderad behandling

Vid behov kan remisser, läkemedel och Fysisk Aktivitet på Recept (FAR) förskrivas

Pris: 950 kr

Barnmorska

25 minuter rådgivning av Barnmorska med specialkompetens inom klimakteriet

Telefon eller videomöte- du väljer!

Genomgång av ditt självskattningstest samt symtom och hormonell fas

Samtal kring hur bättre mående uppnås och beskrivning av olika behandlingsalternativ

Vid behov kan remisser, preventivmedel och Fysisk Aktivitet på Recept (FAR) förskrivas

Pris: 550 kr

Läkare

25 minuter rådgivning av Läkare med specialkompetens inom klimakteriet

Telefon eller videomöte- du väljer!

Genomgång av ditt självskattningstest och bedömning av var du är i klimakteriet

Individanpassad rådgivning för dina symtom samt rekommenderad behandling

Vid behov kan remisser, läkemedel samt Fysisk Aktivitet på Recept (FAR) förskrivas

Pris: 950 kr

Barnmorska

25 minuter rådgivning av Barnmorska med specialkompetens inom klimakteriet

Telefon eller videomöte- du väljer!

Genomgång av ditt självskattningstest samt symtom och hormonell fas

Samtal kring hur bättre mående uppnås och beskrivning av olika behandlingsalternativ

Vid behov kan remisser, preventivmedel och Fysisk Aktivitet på Recept (FAR) förskrivas

Pris: 550 kr