Hormonbehandling minskar risk för Alzheimers sjukdom

En ny studie från University of East Anglia’s Norwich Medical School har visat att kvinnor i tidig klimakterium som tar MHT, menopausal hormonbehandling, har en minskad risk för att utveckla Alzheimers sjukdom och öppnar upp för nya möjligheter för att förebygga sjukdomen.

Menopausala hormonbehandlingar, MHT, har tidigare förknippats med både positiv och negativ inverkan på andra hälsoproblem, såsom bröstcancer och hjärtproblem. Fokuset på dessa sjukdomar kan ha bidragit till att man missat att se denna möjliga metod att förebygga andra sjukdomar som t.ex. Alzheimers sjukdom. Den nya studien från University of East Anglia's (UEA) Norwich Medical School och University of Edinburgh följde över 800 kvinnor under en period på fem år. Den visade att de kvinnor som tog MHT hade lägre nivåer av ett protein som är förknippat med Alzheimers och bättre kognitiva förmågor jämfört med kontrollgruppen. Framförallt hos de kvinnor som bär en gen som kallas APOE4.

APOE4 är den starkaste riskfaktorgenen för sjukdomen Alzheimer, men att ärva den betyder inte att någon definitivt kommer att utveckla tillståndet. Cirka 25% av kvinnorna i England bär på den genen.

Studien
Kvinnorna i forkningsgruppen delades in i två grupper: en grupp som tog MHT och en kontrollgrupp som inte tog det.

Forskarna mätte nivåerna av ett protein som kallas beta-amyloid i hjärnvätska hos kvinnorna, eftersom höga nivåer av detta protein är förknippade med en ökad risk för Alzheimers sjukdom. De undersökte också kognitiva förmågor hos kvinnorna och gjorde en MRI-scan av hjärnan för att kontrollera för tecken på Alzheimers.

Forskarna fann att de kvinnor som tog MHT hade lägre nivåer av beta-amyloid i hjärnvätskan jämfört med kontrollgruppen, samt bättre kognitiva förmågor och färre tecken på Alzheimers i hjärnan. Detta tyder på att MHT kan ha en skyddande effekt mot Alzheimers sjukdom.

Öppnar för fortsatt forskning

Två tredjedelar av alla patienter med Alzheimers sjukdom är kvinnor. Så varför har inte detta samband med hormontillskott upptäckts tidigare?
Få studier har undersökt sambandet mellan MHT och risken för Alzheimers sjukdom, så det har inte funnits tillräckligt med data för att fastställa en klar korrelation. Dessutom är Alzheimers en komplex sjukdom som kan orsakas av flera olika faktorer, inklusive genetiska faktorer, livsstilsval och hormonnivåer, vilket gör det svårt att identifiera en enskild faktor som kan vara ansvarig för utvecklingen av sjukdomen.

Sammanfattningen av forskningstudien är att MHT, förutom att mildra klimakteriesymtom, även vara ett sätt för kvinnor i tidigt klimakterium att minska risken för Alzheimers sjukdom. Denna studie är en observatonsstudie och kan inte påvisa orsakssambandet mellan MHT och minskad risk för Alzheimers, men det ger viktig information för fortsatt forskning på området.

Oavsett för vilket skäl man vill påbörja en hormonbehandling så är det viktigt att ta hänsyn till andra riskfaktorer och rådfråga en läkare innan man påbörjar en behandling.

Läs hela studien här >>

womni_w_white

Womni AB

Org.nr: 559278-6114

Vasagatan 10
111 20 Stockholm

Kontakt

Patientrelaterade frågor?
Logga in på Mina sidor

Företagsrelaterade frågor?
Pressrum

Boka tid