Klimakteriet och diagnoser

Åldern kring klimakteriet är en tid då andra sjukdomar kan debutera hos kvinnor och det kan vara svårt att skilja på olika symtom som uppstår. Vissa diagnoser kan även påverka vilken behandling som går att genomföra mot klimakteriebesvär.

Läs om några av de vanliga besvären och sjukdomarna som påverkar kvinnor i klimakteriet.

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor och mer än var tionde kommer att drabbas. Hur ska du som drabbas tänka kring hormonbehandling och vad finns det för alternativ?

Besvär vid PMS och PMDS kan vara av både kroppslig, mental och känslomässig karaktär. PMS förvärras ofta innan menopaus runt 40 års ålder och de som tidigare inte haft besvär med PMS börjar känna av förändringar i sitt mående.

Kommer snart...

Det är inte ovanligt att kvinnor har besvär från urinvägarna. Även om risken ökar med stigande ålder, antal graviditeter och vaginala förlossningar kan det drabba även yngre kvinnor och kvinnor som aldrig varit gravida.