Klimakteriesymtom påverkar arbetssituationen för kvinnor

Med tanke på att en stor del av kvinnorna på arbetsmarknaden är mellan 40 och 59 år gamla, så borde utmaningarna kvinnor möter på grund av klimakteriet vara bättre bemötta av arbetsgivare.

I en artikel från 2020, publicerad i Menopause, tidskriften för the North American Menopause Society (NAMS), undersöks kopplingen mellan antalet klimakteriesymptom och arbetsprestation hos arbetande kvinnor.
Klimakteriesymptom kan påverka en kvinnas psykiskt, fysiskt och sexuellt; och i studien från Japan (1) visar det sig att dessa symptom också kan påverka arbetsprestation. Studien inkluderade nästan 600 kvinnor i åldrarna 45 till 65, där omkring 61% var i postklimakteriet.

Studien fann att kvinnor med flera klimakteriesymptom har en lägre arbetsprestation än kvinnor med färre klimakteriesymptom, och bekräftade att kvinnor med flera klimakteriesymptom oftare rapporterade kroniska sjukdomar, jobb relaterad stress och brist på träning. Studien drog även slutsatsen att en aktiv livsstil och att arbeta på en arbetsplats med lägre stressnivåer hjälper med klimakteriesymptom.

Resultaten av denna studie visar tydligt för arbetsgivare vad de kan göra för att underlätta för sina kvinnliga anställda och samtidigt förebygga sjukskrivningar. Sätt att underlätta arbetssituationen kan till exempel vara att sänka temperaturen på kontoret så att kvinnor som lider av vallningar kan vara mer bekväma, erbjuda stresshanteringskurser och möjligheten till klimakterierådgivning.

Behöver ditt företag hjälp med att öka medvetenheten kring klimakteriet eller att stötta kvinnorna på arbetsplatsen?
Gå in på womni.se/foretagshalsa eller kontakta oss på info@womni.se.

Läs hela studien här >>

1. Relationship between number of menopausal symptoms and work performance in Japanese working women. Menopause 2020 Nov 23. Keiko Hashimoto, Mikako Yoshida, Yasuka Nakamura, Yoko Takeishi, Toyoko Yoshizawa.

womni_w_white

Womni AB

Org.nr: 559278-6114

Vasagatan 10
111 20 Stockholm

Kontakt

Patientrelaterade frågor?
Logga in på Mina sidor

Företagsrelaterade frågor?
Pressrum

Boka tid