Individuella samtal med råd, stöd och behandling förbättrar hälsa i klimakteriet

Att inte känna igen sig själv, att inte må bra, men utan direkt sjukdomskänsla. Det är en situation många kvinnor i klimakteriet upplever, enligt Lena Rindner, distriktssjuksköterska och disputerad inom samhällsmedicin och folkhälsa vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Hennes avhandling från Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg fokuserar på kvinnors hälsa i medelåldern med målet att undersöka om symtom relaterade till livsfasen klimakteriet kunde lindras genom att erbjuda utbildning om, och ge stöd och behandling i övergångsfasen.

Psykiska och stressrelaterade sjukdomar är vanliga i denna fas i livet, och många söker hjälp hos primärvården. Samtidigt är kvinnors kunskaper om det egna naturliga åldrandet ofta begränsade.

Avhandlingen innehåller fyra olika studier varav studie IV omfattar 368 kvinnor, 45–60 år, som lottades till antingen grupputbildning, enskilda samtal, både och eller ingetdera. Tydligast positiv långtidseffekt hade de personcentrerade individuella samtalen, där kvinnorna upplevde att symtomen minskade och den mentala hälsan förbättrades.

Även studie II visade på positiva resultat där ena gruppen fick grupputbildning två gånger om ämnen relaterade till klimakteriet, med fokus på somatisk, urogenital, psykologisk och psykosocial hälsa. Denna interventiongrupp visade positiv effekt på klimakteriesymtom och den mentala hälsan efter bara 4 månader, medan kontrollgruppen som inte fick någon utbildning upplevde försämrat mående.

– Det här är en metod om råd, stöd och behandling i livsfasen klimakteriet som skulle kunna erbjudas inom primärvården för att förbättra kvinnors hälsa i denna övergångsfas, konstaterar Lena Rindner.

Women’s health in midlife – a person-centered approach in primary care -effects on mental, somatic, and uro­­genital symptoms, and quality of life

Av Lena Rindner

Läs studien här >>

womni_w_white

Womni AB

Org.nr: 559278-6114

Vasagatan 10
111 20 Stockholm

Kontakt

Patientrelaterade frågor?
Logga in på Mina sidor

Företagsrelaterade frågor?
Pressrum

Boka tid