Avslappning som alternativ behandling gav resultat mot klimakteriebesvär

Sju av tio kvinnor upplever någon gång besvär med vallningar och svettningar under klimakteriet. För vissa kvinnor pågår dessa besvär i 5 år eller fler.
Ingen vet helt bakgrunden till dessa vallningar, men man vet att de sjunkande halterna av östrogen under klimakteriet påverkar hjärnans värmeregleringscentrum i hypothalamus.

Då användningen av östrogenbehandlingar minskade stort under 90-talet påbörjades istället forskningar kring alternativa behandlingsformer för vallningar och svettningar.
År 2007 startades en större randomiserad studie på Linköpings universitet och universitetsjukhuset av Elisabeth Nedstrand och Lotta Lindh- Åstrand. Studien skulle undersöka effekten av tillämpad avslappning- en metod baserad på kognitiv beteendeterapi utvecklad av psykologiprofessorn Lars-Göran Öst.

60 kvinnor som sökt för måttliga till svåra symtom vid minst 50 tillfällen i veckan, men i övrigt var helt friska, lottades till två grupper där den ena fick gruppterapi tio gånger och den andra ingen behandling alls. Terapin går ut på att lära sig hitta sina muskelgrupper och med hjälp av andningsteknik få kroppen att slappna av. Dagbok över vallningar fördes och mätningar av kroppens stresshormon cortisol utfördes kontinuerligt.

Resultatet var tydligt. Kvinnorna i terapigruppen rapporterade en förbättrad livskvalitet avseende minne och koncentration, sömn och ångest. Däremot fanns inga statistiskt signifikanta skillnader i utsöndring av stresshormon. Hos kvinnorna i behandlingsgruppen minskade antalet vallningar per dygn från i genomsnitt 9,1 till 4,4, och effekten stod kvar tre månader efter sista terapitillfället.

– Studien bekräftar att tillämpad avslappning kan hjälpa kvinnor med övergångsbesvär. Min förhoppning är att kvinnor skulle kunna erbjudas den behandlingen i primärvården och hos privata vårdgivare, kommenterade Elizabeth Nedstrand studien som publicerades i november 2012 i Menopause Vol 20 No 4.

 

Läs hela artikeln här >>

 

womni_w_white

Womni AB

Org.nr: 559278-6114

Vasagatan 10
111 20 Stockholm

Kontakt

Patientrelaterade frågor?
Logga in på Mina sidor

Företagsrelaterade frågor?
Pressrum

Boka tid