Företagshälsa

Vem stöttar på arbetsplatsen?

Vill du som arbetsgivare minska sjukskrivningar och sjukfrånvaro hos dina anställda kvinnor 40-60 år?

97% av alla kvinnor över 50 år vittnar om att de haft något besvär i samband med klimakteriet, drygt hälften uppger att något besvär varit svårt*.
Klimakteriesymtom är en bidragande orsak till sjukfrånvaro hos kvinnor, men det finns förebyggande åtgärder företagsledare/arbetsgivare kan göra för att förbättra kvinnas möjlighet att leva upp till företagets förväntningar och skapa en hälsosammare arbetsmiljö på både kort och lång sikt.

Womni vill förbättra vård och öka kunskap om klimakteriet och arbetsplatsen är en viktig plats att inkludera. Att öka förståelse och få ett bra bemötande, både från kollegor och ansvariga, är viktigt för att underlätta symtom i klimakteriet och framförallt- undvika ohälsa.

Genom att erbjuda ditt företag en skräddarsydd klimakteriepolicy kompletterad med utbildning skapar vi tillsammans;

- En ökad förståelse på arbetsplatsen

- Underlättande rutiner för chefer att bemöta personalen

- En attraktivare arbetsplats för kvinnor

Vi erbjuder också möjlighet för dina anställa och chefer att få individuell rådgivning.

För mer information;
Kontakta Womni på info@womni.se

Frågor och svar

Har du regelbundna blödningar är du inte i klimakteriet. Om du inte använder något preventionsmedel eller har opererat bort din livmoder och din menstruation plötsligt inte är regelbunden mer, samtidigt som den ändrar sig i längd och storlek kan du vara i förklimakteriet. Detta ihop med något eller flera klimakteriesymtom kan tala för att du är någonstans i klimakteriet.

Det varierar mellan kvinnor men många kan börja känna symtom redan vid 45 års ålder. För kvinnor under 45 år som börjar få klimakteriesymtom är det extra viktigt att söka medicinsk hjälp. Medelåldern för Menopaus (1 år efter den sista menstruationen) är 52 år i Sverige.

Symtombilden i klimakteriet kan vara både komplex och uttrycka sig väldigt individuellt. Symtomen handlar ofta mer om livet än om underlivet.

De symptom som tydligast kan kopplas till klimakteriet, då kroppen får sänkta östrogennivåer, är oregelbundna menstruationsblödningar, värmevallningar och svettningar samt torra och sköra slemhinnor i underlivet. Men det finns även andra symptom som t.ex. sömnproblem, humörsvängningar, nedstämdhet, hjärtklappning, oro, viktuppgång, järnbrist, värk och stelhet i leder, urinvägsinfektioner och urinläckage.

Lokalt östrogenbehandling finns receptfritt på apoteken och kan även förskrivas av läkare. Det finns i olika former. 

Hormonbehandling som påverkar hela kroppen och alla organsystem kallas systemisk hormonbehandling. Dessa finns i tabletter, gel, plåster och spray och skrivs ut på recept av läkare eller gynekolog.

Är du runt 50 år och har oregelbunden blödning i kombination med klassiska klimakteriesymtom kan du, en barnmorska eller en läkare sätta denna diagnos utan vidare utredning. Är du yngre eller runt 50 men inte har klassiska klimakteriesymtom kan man ställa diagnosen vid en gynekologisk undersökning hos en gynekolog eller med hjälp av ett blodprov, FSH som tas den tredje dagen under din menstruation. 

Detta test ordineras av en läkare eller av en gynekolog.