Individanpassade
behandlingsmetoder

Både typen av besvär och intensiteten av besvären i klimakteriet varierar mycket mellan olika kvinnor. För vissa är besvären överkomliga och påverkar inte livet i någon stor bemärkelse, men för många är besvären så uttalade att de påverkar livet och har negativa effekter på livskvaliteten.

Om detta är fallet finns det många olika typer av hjälp och behandling att ta till, både hormonella och icke-hormonella. Problemet idag är att det är svårt att veta vilken typ av hjälp du som kvinna behöver beroende på dina besvär. Det är också svårt att veta vart inom vården du kan och borde söka hjälp.

I vårt självskattningstest får du en överblick av ditt mående och en guide över de behandlingsmetoder som kan hjälpa. Vi beskriver också var du kan söka den hjälp som vi rekommenderar och vad det skulle kunna kosta. Detta för att förbättra och göra din patientresa snabbare och effektivare. I slutänden tjänar både du som kvinna och samhället på det.

Framförallt ska du inte behöva lida av klimakteriebesvär i onödan.

icon_Hormoner

Det är dina personliga klimakteriesymtom och upplevelser av hur symtomen påverkar din livskvalitet som avgör om du ska erbjudas menopausal hormonbehandling, sk MHT...

Somn

Dålig sömn är ett folkhälsobesvär och drabbar folk i olika åldrar, både män och kvinnor. Under klimakteriet kan sömnen förändras och sömnlöshet är vanligt...

Psykisk

Psykisk ohälsa med depressiva symtom, humörsvängningar, oro, stress, minnesbesvär och mental utmattning kan vara vanligt förekommande under förklimakteriet och klimakteriet. Orsaken är inte helt klar men kan delvis bero på minskade östrogennivåerna...

Akupunktur

Akupunktur är ett bra komplement eller alternativ till hormonbehandling vid klimakteriebesvär...

Sko - Traning aktiv

Du som redan tränar regelbundet gör en väldigt bra investering i din framtida hälsa och fysisk aktivitet i övergångsåldern bör innehålla såväl konditions som styrketräning. Exempel på rekommenderad träning är...

Yoga - Traning lag

Många studier visar att regelbunden fysisk aktivitet har många fördelar för kvinnor i övergångsåldern. Den största effekten är visad på vallningar och svettningar men också humörpåverkan, nedstämdhet, urininkontinens, benskörhet och risk för hjärt kärlsjukdom minskar med fysisk aktivitet...

Sexuella

Sexualiten och kärlekslivet betyder mycket för livskvalitet i alla åldrar. Trots att vi åldras kan vi ha fortsatt intresse för sex och ha förmåga att njuta av våra kroppar...

jag kanner inte igen mig sjalv

Att uppleva stress är en del av livet men om stress pågår länge och man inte har möjlighet till återhämtning och vila kan kroppen ta skada. Stress i vardagen kan enligt studier också bidra till värmevallningar och svettningar...

Weight

Kroppsförändring och svårighet att gå ner i vikt är inte en ovanlig observation hos kvinnor i klimakteriet. Sjunkande nivå av östrogen tros vara en viktig anledning till denna förändring och ofta ansamlas fett runt buken och kan lagras som fett i levern vilket kan öka risken för hjärt- och kärlsjukdom...

Underlivet

Upplever du symtom som torra slemhinnor i underlivet, sveda, samlagssveda, urinträngningar och upprepade urinvägsinfektioner kan lågdos vaginal östrogenbehandling vara av stort värde för dig...

Underliv

Om du upplever besvär från underlivet kan det vara bra att få en gynekologisk undersökning med bl.a ultraljud. Detta för att hitta orsaken till dina besvär...

Allmanlakare

Många symtom i klimakteriet handlar mer om livet än om underlivet.
Symtomen i klimakteriet kan ibland vara likadana symtom som uppträder vid andra sjukdomar/tillstånd och ibland krävs det därför vidare utredning om du inte vet eller tror att dina symtom hänger ihop med minskade hormoner...

Underlivet

Bäckenbotten är den muskelgrupp som sträcker sig från blygdbenet till svanskotan. Den stödjer dina underlivsorgan och finns för att kontrollera urin, gaser och avföring. När du är gravid och föder försvagas din bäckenbottenmuskulatur. Det beror på hormonernas påverkan, tyngden från barnet och det slutliga utdrivningsskedet...

womni_w_white

Womni AB

Org.nr: 559278-6114

Vasagatan 10
111 20 Stockholm

Kontakt

Patientrelaterade frågor?
Logga in på Mina sidor

Företagsrelaterade frågor?
Pressrum

Boka tid