Ny studie för kvinnligt testosteron

Idag finns det möjlighet till testosteronbehandling för kvinnor i Sverige, men den används främst för specifika medicinska tillstånd och hos kvinnor med klimakteriebesvär är den endast godkänd för behandling av besvär med sexuell dysfunktion. Men detta kan komma att ändras i framtiden efter nya kliniska studier i England.

I Sverige, och hos Womni, används testosteronbehandlingar främst för kvinnor med sexuell dysfunktion, där låga testosteronnivåer har konstaterats vara en bidragande faktor. Men testosteronet påverkan på kvinnor saknar större forskningsunderlag och effekten är därför omtvistad på besvär utöver sexuell dysfunktion. Dessutom är teststeronet i Sverige endast utformat för män och det finns inte några testosteronläkemedel anpassade efter kvinnor. De tvingas istället justera ner dosen i utskrivet preparat för män.

Men detta kan komma att ändras i framtiden och i år kommer kliniska prövningar att inledas i England på första testosteronplåstret för kvinnor i övergångsåldern, enligt en artikel i The Guardian ("First testosterone patch for menopausal women to begin clinical trials this year" 3/4 2023). Plåstret är avsett att behandla symtom på låg sexlust, trötthet och humörsvängningar som är vanliga under klimakteriet. Plåstret har redan visat lovande resultat i tidigare studier, och det förväntas kunna vara ett säkert och effektivt alternativ för kvinnor i klimakteriet som inte kan använda östrogenbaserad hormonbehandling. Kliniska prövningar på Medherant, ett bolag startat av Professor Haddleton från University of Warwick, kommer att påbörjas i höst i syfte att bedöma plåstrenas säkerhet, dosering och effektivitet på en större skala.

Om resultaten är positiva kan testosteronplåstret bli ett nytt behandlingsalternativ för kvinnor i klmakteriet som lider av symtom relaterade till låg testosteronnivå vilket kan vara ett betydande framsteg för att förbättra livskvaliteten för kvinnor i klimakteriet och möjliggöra fler behandlingsalternativ för deras specifika behov.

Studien kan ta lång tid och fler studier kan komma att behövas, men forskare är optimistiska och hoppas att denna nya behandlingsmetod kan bli ett värdefullt tillskott till befintliga alternativ för att hantera klimakteriesymtom.

Oavsett för vilket skäl man vill påbörja en hormonbehandling så är det viktigt att ta hänsyn till andra riskfaktorer och rådfråga en läkare innan man påbörjar en behandling.

Läs hela studien här >>

womni_w_white

Womni AB

Org.nr: 559278-6114

Vasagatan 10
111 20 Stockholm

Kontakt

Patientrelaterade frågor?
Logga in på Mina sidor

Företagsrelaterade frågor?
Pressrum

Boka tid