Om Womni

Ungefär 1 miljon kvinnor i åldrarna 40-60 år befinner sig i klimakteriet i Sverige idag och runt en miljard kvinnor i världen (~12% av den totala uppskattade befolkningen globalt). Studier har visat att ca 75% av denna grupp kvinnor upplever besvär och symtom under klimakteriet som påverkar livskvaliteten.

Tyvärr är detta en grupp i samhället som är eftersatt när det gäller forskning. Kvinnlig hälsa utgör t.ex. endast 4% av all finansiering mot medicinsk forskning och utveckling.

På grund av bristande tillgång till bra kunskap och vård kring klimakteriet kan symtom som bl.a. nedstämdhet, humörförändringar, sömnproblem, ledbesvär, nedsatt lust och påverkat samlivet, urinläckage och återkommande urinvägsinfektioner felbehandlas med långvarig sjukskrivning, onödiga och kostsamma utredningar samt behandling med antidepressiva och sömnmediciner. Detta har en stor negativ effekt på individen samtidigt som det är en stor samhällsekonomisk belastning.

Detta vill vi ändra på.

Med Womnis digitala plattform öppnar vi upp möjligheten för att öka kunskapsspridningen om klimakteriet samt vetskapen om vilka behandlingar som finns, oberoende var du som kvinna befinner dig i landet.

Womni vill erbjuda alla kvinnor

  • Jämställd vård
  • Samma typ av vård oavsett geografisk lokalisation
  • En livskvalitet som inte ska påverkas av hormonobalans
  • En vårdresa som är enkel, effektiv och tillgänglig genom att sammanföra patient med rätt vårdgivare
naomi

En grundares perspektiv

Läs mer om Naomi Flamholc och hennes perspektiv som grundare av Womni.

womni_w_white

Womni AB

Org.nr: 559278-6114

Vasagatan 10
111 20 Stockholm

Kontakt

Patientrelaterade frågor?
Logga in på Mina sidor

Företagsrelaterade frågor?
Pressrum

Boka tid