Om Womni

Ungefär 1 miljon kvinnor i åldrarna 40-60 år befinner sig i klimakteriet i Sverige idag och runt en miljard kvinnor i världen (~12% av den totala uppskattade befolkningen globalt). Studier har visat att ca 75% av denna grupp kvinnor upplever besvär och symtom under klimakteriet som påverkar livskvaliteten.

Tyvärr är detta en grupp i samhället som är eftersatt när det gäller forskning. Kvinnlig hälsa utgör t.ex. endast 4% av all finansiering mot medicinsk forskning och utveckling.

På grund av bristande tillgång till bra kunskap och vård kring klimakteriet kan symtom som bl.a. nedstämdhet, humörförändringar, sömnproblem, ledbesvär, nedsatt lust och påverkat samlivet, urinläckage och återkommande urinvägsinfektioner felbehandlas med långvarig sjukskrivning, onödiga och kostsamma utredningar samt behandling med antidepressiva och sömnmediciner. Detta har en stor negativ effekt på individen samtidigt som det är en stor samhällsekonomisk belastning.

Detta vill vi ändra på.

Med Womnis digitala plattform öppnar vi upp möjligheten för att öka kunskapsspridningen om klimakteriet samt vetskapen om vilka behandlingar som finns, oberoende var du som kvinna befinner dig i landet.

Womni vill erbjuda alla kvinnor

  • Jämställd vård
  • Samma typ av vård oavsett geografisk lokalisation
  • En livskvalitet som inte ska påverkas av hormonobalans
  • En vårdresa som är enkel, effektiv och tillgänglig genom att sammanföra patient med rätt vårdgivare

En grundares perspektiv

naomi_avatar

 

Naomi Flamholc
Grundare Womni
Läkare inom allmänmedicin

"Som läkare inom allmänmedicin och med ett stort intresse av kvinnosjukdomar och hormoner har jag i mitt jobb noterat att många kvinnor går med besvär relaterade till klimakteriet i lång tid utan att veta var och hur de ska söka hjälp. Jag blir illa till mods när jag inser att kvinnan inte har information nog om vad klimakteriet egentligen är, hur länge det varar och hur det kan yttra sig. Utan denna information är det svårt för kvinnor att veta vilken hjälp man kan kräva att få inom sjukvården. Det råder också enormt stora nationella olikheter i hur och var hjälp kan fås, något som går emot svenska sjukvårdens motto om ”Lika vård för alla”.

Symtombilden i klimakteriet kan vara både komplex och uttrycka sig väldigt individuellt. Min upplevelse som allmänläkare är att symtomen ofta handlar mer om livet än om bara underlivet.

Genom WOMNI vill jag förbättra livet för de kvinnor som lider i onödan och vars livskvalitet försämras. Jag önskar ta bort det tabu som finns idag och samtidigt sprida vetenskaplig uppdaterad information om klimakteriet. Jag önskar också sammanfatta rådande riktlinjer och relevant ny forskning inom området för att kunna uppdatera och utbilda mina kollegor inom vården."