Klimakteriet indelat i typer

Vi har valt att dela in klimakteriet i Typ 1-8. De olika typerna representerar dels delarna av klimakteriet ( pre-, peri- och postmenopaus ), men också om du som kvinna kommit för tidigt i klimakteriet eller har ett avvikande klimakterieförlopp (t.ex. vid känd PCOS eller användning av preventionsmedel).

Vi har delat in klimakteriet i Typer då vi vill inkludera alla.

WOMNIs Självskattningstest är skapat för att hjälpa dig få bättre information om var du är i klimakteriet. Svaret på testet kommer att föreslå vilken Typ du är och utifrån dina upplevda symtom ger vi dig en individanpassad behandlingsplan.