Klimakteriets olika faser

Klimakteriet, eller övergångsåldern, benämner tiden kring den sista menstruationen. När klimakteriet startar är individuellt och beror på många olika faktorer såsom genetik, fysisk aktivitet eller kost. Symtomen och dess intensitet varierar mellan olika kvinnor men generellt kan man säga att klimakteriet kan pågå i cirka 10 år och sträcker sig från första tecknet på minskad hormonproduktion till tiden efter sista menstruationen.

Vi har valt att dela in klimakteriets faser i Typer 1-8 då vi vill inkludera alla. De olika typerna representerar dels delarna av klimakteriet ( pre-, peri- och postmenopaus ), men också om du som kvinna kommit för tidigt i klimakteriet eller har ett avvikande klimakterieförlopp (t.ex. vid känd PCOS eller användning av preventionsmedel).

WOMNIs Självskattningstest är skapat för att hjälpa dig få bättre information om var du är i klimakteriet, en överblick av dina symtom och få information om vilka behandlingar som är relevanta.

womni_w_white

Womni AB

Org.nr: 559278-6114

Vasagatan 10
111 20 Stockholm

Kontakt

Patientrelaterade frågor?
Logga in på Mina sidor

Företagsrelaterade frågor?
Pressrum

Boka tid