Klimakteriets olika faser

Vi har valt att dela in klimakteriet i Typ 1-8 då vi vill inkludera alla. De olika typerna representerar dels delarna av klimakteriet ( pre-, peri- och postmenopaus ), men också om du som kvinna kommit för tidigt i klimakteriet eller har ett avvikande klimakterieförlopp (t.ex. vid känd PCOS eller användning av preventionsmedel).

WOMNIs Självskattningstest är skapat för att hjälpa dig få bättre information om var du är i klimakteriet och vilka behandlingar som är relevanta för olika symtom.