Werlabs klimakteriepaket

I samarbete med Womni lanserar Werlabs ett klimakteriepaket för att stödja kvinnors hälsa.

Klimakteriepaketet riktar sig till kvinnor i åldrarna 40-60+ år och inkluderar en omfattande provtagning som analyserar viktiga hormoner och andra biomarkörer i blodet för att ge en djupgående förståelse för kvinnors hälsa under denna fas i livet.

Att varje kvinna som använder klimakteriepaketet får tillgång till skräddarsydda råd och stöd från experter är viktigt för att du ska känna dig informerad och veta hur du kan påverka sitt mående under den här tiden i livet.

Följande symtom kan vara tecken på att du befinner dig i förklimakteriet, klimakteriet eller postklimatkeriet:

  • Vallningar och nattsvettningar
  • Sömnstörningar
  • Torra slemhinnor
  • Humörsvängningar eller en känsla av nedstämdhet
  • Oönskad viktuppgång eller kroppsförändringar

Rådgivning med en klimakteriespecialist hos Womni ingår i klimakteriepaketet.

womni-werlabs-web

Werlabs klimakteriepaket

I samarbete med Womni lanserar Werlabs ett klimakteriepaket för att stödja kvinnors hälsa.

Klimakteriepaketet riktar sig till kvinnor i åldrarna 40-60+ år och inkluderar en omfattande provtagning som analyserar viktiga hormoner och andra biomarkörer i blodet för att ge en djupgående förståelse för kvinnans hälsa under denna fas i livet.

Följande symtom kan vara tecken på att du befinner dig i förklimakteriet, klimakteriet eller postklimatkeriet:

  • Oregelbundna svettningar
  • Sömnstörningar
  • Hud- och slemhinneförändringar
  • Emotionell instabilitet
  • Förändrad ämnesomsättning

Rådgivning med en klimakteriespecialist hos Womni ingår i klimakteriepaketet.

womni-werlabs-web
womni_w_white

Womni AB

Org.nr: 559278-6114

Vasagatan 10
111 20 Stockholm

Kontakt

Patientrelaterade frågor?
Logga in på Mina sidor

Företagsrelaterade frågor?
Pressrum