Ta kontroll över klimakteriet

Boka tid hos Womni's läkare och barnmorskor!

Womni erbjuder klimakterierådgivning och individuell behandling av vårdpersonal med specialutbildning inom klimakteriet.

front-hero-m

Få kontroll över klimakteriet

Boka tid hos Womni's läkare och barnmorskor!

Womni erbjuder klimakterierådgivning och individuell behandling av vårdpersonal med specialutbildning inom klimakteriet.

Icon_ Diagnostic

Är du i klimakteriet?

Ta reda på om du är eller var du är i klimakteriet. Dessutom får du en individuell behandlingsplan med vårt självskattningstest!

Testet är framtaget av läkare

Detta vill Womni erbjuda dig som kvinna

Womni vill ge alla kvinnor förutsättningar till bättre hälsa i klimakteriet genom kunskap, stöd och rätt vård. Klimakteriet går kvinnor igenom någon gång mellan 40-60 års ålder, men alla kvinnor är olika och så även symtom i denna fas i livet.

Icon_ Knowledge

Kunskap

Vi vill att du som kvinna ska veta mer om klimakteriet och vilka typer av behandlingar som finns inom sjukvården. Därför publicerar vi den senaste kunskapen och studierna kring klimakteriet från forskarvärlden.

Icon_ Diagnostic

Diagnostik

Ta reda på om och var i klimakteriet du befinner dig med vårt kostnadsfria självskattningstest. Du får även en rekommenderad behandlingsplan att starta med.

Icon_ Discussion

Rådgivning

Womni erbjuder klimakterierådgivning från vårdpersonal som är specialiserade inom klimakteriet. Du som kvinna ska kunna få rätt vård oavsett var i landet du bor.

Klimakteriet i siffror

data-circle-1of2

Andel av befolkningen som går igenom klimakteriet

data-circle-40to60

Åldersintervall när kvinnor går in i klimakteriet, som pågår i 5-10 år

data-circle-75

Procentandel av alla kvinnor som upplever besvärande symtom och försämrad livskvalitet under klimakteriet

Vinnova stödjer Womni

Vi glada och stolta över att Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, valt att stödja Womni och vår vision att förbättra kvinnors hälsa oavsett var i Sverige man bor.

logo-vinnova

Då bör du söka vård

Sök vård om du har klimakteriebesvär som påverkar ditt liv negativt- oavsett om det är fysiska eller psykiska besvär. Du ska och behöver inte lida i onödan!

Sök vård om du är 45 år eller yngre och din menstruation har upphört och/eller om du upplever klimakterieliknande symtom. Det är viktigt att starta med menopausal hormonterapi (MHT) om du kommer i klimakteriet för tidigt. Annars finns risk för ökad utveckling av benskörhet och frakturer, demenssjukdom och hjärt-kärlsjukdom.

Sök vård om du får blödningar trots att du är postmenopausal- dvs inte haft blödningar på 1 år eller mer. En sådan blödning, även om den är liten, ska alltid bedömas av en gynekolog.

Kvinnor berättar...

Frågor och svar

Har du regelbundna blödningar är du inte i klimakteriet. Om du inte använder något preventionsmedel eller har opererat bort din livmoder och din menstruation plötsligt inte är regelbunden mer, samtidigt som den ändrar sig i längd och storlek kan du vara i perimenopaus (förklimakteriet). Detta ihop med något eller flera klimakteriesymtom kan tala för att du är någonstans i klimakteriet.

Det varierar mellan kvinnor men många kan börja känna symtom redan vid 45 års ålder. För kvinnor under 45 år som börjar få klimakteriesymtom är det extra viktigt att söka medicinsk hjälp. Medelåldern för Menopaus (1 år efter den sista menstruationen) är 52 år i Sverige.

Symtombilden i klimakteriet kan vara både komplex och uttrycka sig väldigt individuellt. Symtomen handlar ofta mer om livet än om underlivet.

De symptom som tydligast kan kopplas till klimakteriet, då kroppen får sänkta östrogennivåer, är oregelbundna menstruationsblödningar, värmevallningar och svettningar samt torra och sköra slemhinnor i underlivet. Men det finns även andra symptom som t.ex. sömnproblem, humörsvängningar, nedstämdhet, hjärtklappning, oro, viktuppgång, järnbrist, värk och stelhet i leder, urinvägsinfektioner och urinläckage.

Lokalt östrogenbehandling finns receptfritt på apoteken och kan även förskrivas av läkare. Det finns i olika former. 

Hormonbehandling som påverkar hela kroppen och alla organsystem kallas systemisk hormonbehandling. Dessa finns i tabletter, gel, plåster och spray och skrivs ut på recept av läkare eller gynekolog.

Har du oregelbunden blödning i kombination med klassiska klimakteriesymtom kan du, en barnmorska eller en läkare sätta denna diagnos utan vidare utredning. Ibland kan blodprov vara bra för att bekräfta om du är postmenopsusal (inte haft blödning på 1 år eller mer ). Det kan vara relevant att ta blodprov om du är under 45 år och man misstänker tidigt klimakterie samt om du inte har någon livmoder kvar eller du tar preventivmedel som maskerar dina blödningsförändringar. Man brukar ta blodproven FSH och östradiol för att bekräfta eller utesluta postmenopaus.

Detta blodprov ordineras av en läkare eller av en gynekolog.

Womnis vårdpersonal följer SFOG´s riktlinjer och gör en individuell bedömning i samråd med dig när vi beslutar vilken behandling som ska förskrivas. Östrogen är alltid bioidentiskt. Har du din livmoder kvar behöver du ett gulkroppshormon för att skydda livmodern när du tar östrogen, såvida du inte har hormonspiral. Vi förskriver både gestagen/syntetiskt samt bioidentiskt/kroppseget progesteron.

I vissa fall kommer läkaren att bedöma att gynekologisk undersökning är nödvändig för att etablera vidare insatser och rekommendationer, t.ex. vid kraftiga blödningar. Om hormonbehandling mot klimakteriebesvär (MHT) rekommenderas kommer du behöva göra en gynekologisk undersökning inom 3-6 månader. 

Du kan antingen själv boka tid till en gynekolog eller så kan Womni skicka en remiss. Vi remitterar alltid till mottagningar med vårdavtal, vilket innebär vanlig vårdtaxa på cirka 400 kr/besök. Om Womni remitterat skickas även svaret på undersökningen tillbaka till oss. Om du väljer att själv boka tid till gynekolog kommer du efter undersökning själv scanna in svaret till ”Mina sidor”.