Pressrelease Klimakterierapporten 2024

8 av 10 kvinnor upplever försämring i det psykiska måendet

Womni, en ledande röst inom kvinnlig hälsa och välmående, har släppt en ny rapport med över 41 000 kvinnliga deltagare som belyser den osynliga kampen som många kvinnor genomgår under klimakteriet. Womnis rapport avslöjar stigande mental ohälsa bland kvinnor mitt i livet där 8 av 10 kvinnor med klimakteriebesvär upplever en förändring i det psykiska måendet.

Försämring i den mentala hälsan är det vanligaste symtomet och uppges påverka livskvaliteten negativt i hög grad, vilket kan leda till allvarliga konsekvenser om den inte behandlas adekvat. Det mest "klassiska" symtomet i klimakteriet, vallningar, kommer först på en sjunde plats av de 10 mest upplevda symtomen. 48,7% av kvinnorna upplevde besvär med vallningar och nattliga svettningar.

Rapporten drar även paralleller till Försäkringskassans siffror som visar en ökning med 29% av sjukfrånvaro kopplad till stressrelaterade diagnoser mellan 2019–2023, där kvinnor står för 80% av ökningen. Enligt samma myndighet är kvinnor i åldrarna 40–60 år den mest sjukskrivna gruppen i Sverige, där 50-åringarna utmärker sig mest [1]. Snittåldern för menopaus, alltså den sista menstruationen, är 52 år. Andelen sjukskrivna kvinnor mitt i livet fortsätter dessutom att öka och är nu dubbelt så stor som sin motsvarande manliga åldersgrupp. Trots dessa siffror är kunskapen om klimakteriet fortfarande låg, och många kvinnor kämpar med att hitta rätt vård och stöd.

klimakterierapporten-2024-sjukskrivningar-november

Dr Naomi Flamholc, chefsläkare och grundare av Womni, kommenterar rapportens resultat: "Vi vill säkerställa att kvinnor mitt i livet får tillgång till hjälp de behöver när de behöver den. Rapporten är grundstenen i vårt uppdrag att öka kunskapen kring klimakteriet, vi vill minska fördomar och ojämlikheter i vården och samhället."

Rapportens resultat kommenteras också av experter inom området:

GiorgioGrossi

Giorgio Grossi, Beteendevetare, leg. psykoterapeut och docent i medicinsk psykologi på Stressmottagningen, säger: "Att hela 41 000 kvinnor svarat i undersökningen är talande i sig, samtidigt kan det vara toppen av ett isberg. Det är uppenbart att psykiska klimakteriesymtom hittills haft en undanskymd position bakom mer klassiska besvär som svettningar och vallningar. Det här leder till att kvinnor lider i onödan när de inte får adekvat vård, skenande sjukskrivningskostnader för samhället och sviktande jämställdhet. Historiskt har kvinnor förlöjligats och inte tagits på allvar. Borde vi inte kommit längre än så i Sverige idag?"

Hilde Löfqvist, Specialistläkare inom gynekologi/obstetrik och författare till böcker med fokus på klimakteriet, tillägger: "Resultaten från undersökningen är imponerande då en
så stor mängd kvinnor för första gången säger att klimakteriet ger en försämring på det psykiska måendet och livskvalitén. Det är anmärkningsvärt att vallningar kom så långt ner i listan. En ökad förståelse för kvinnans mångfacetterade besvär och behandling i alla skeden av klimakteriet och menopausen är nödvändig. Jag tror att Womnis undersökning kommer att ha stor betydelse för medvetenheten om kvinnans klimakterieproblematik framöver."

HildeLofqvist
Naomi porträtt

"Vi ser att kvinnor mitt i livet faller mellan stolarna inom vården, och detta måste förändras," säger Dr Flamholc. "Vi uppmanar vårdgivare, arbetsgivare, politiker och samhället i stort att arbeta tillsammans för att öka medvetenheten och förståelsen kring klimakteriet och dess påverkan på kvinnors hälsa och välmående."

Med hjälp av denna rapport strävar Womni efter att synliggöra kampen som många kvinnor genomgår under klimakteriet och att främja en förbättring av kvinnors hälsa mitt i livet genom ökad kunskap och bättre stöd.

Kontakta oss gärna för frågor om rapporten och ladda ner hela rapporten här.

Kontaktinformation:

Pressansvarig Elin Emanuelsson
Tel: 0739134043
Mail:elin@womni.se
Mail: info@womni.se
www.womni.se/press

Womni.se erbjuder digital rådgivning och individuell behandling av vårdpersonal med specialkompetens inom kvinnohälsa och klimakteriet. Womni vill att alla kvinnor ska ha förutsättningar till bättre hälsa genom kunskap, stöd och korrekt, uppdaterad vård, oavsett var i landet man bor.

Källor:
1.https://www.forsakringskassan.se/download/18.81129cb18ae7de7897208/1700234042956/psykisk-ohalsa-i-dagens-arbetsliv-lagesrapport-2023.pdf

Skärmavbild 2024-03-13 kl. 22.06.47
HildeLofqvist
GiorgioGrossi
klimakterierapporten-2024-upplevda-symtom
klimakterierapporten-2024-psykiska-maende
Naomi porträtt
Skärmavbild 2024-03-20 kl. 10.11.01
womni_logo_black 2
womni_w_white

Womni AB

Org.nr: 559278-6114

Vasagatan 10
111 20 Stockholm

Kontakt

Patientrelaterade frågor?
Logga in på Mina sidor

Företagsrelaterade frågor?
Pressrum

Boka tid