Behandling av sömnbrist

Dålig sömn är ett folkhälsobesvär och drabbar folk i olika åldrar, både män och kvinnor. Under klimakteriet kan sömnen förändras och sömnlöshet är vanligt.

Sömnlösheten kan yttra sig på olika sätt;

  • Svårighet med att somna
  • Flera uppvaknande under natten
  • Tidigt uppvaknande och svårighet att somna om

Det kan vara svårt att avgöra om det är bristen av östrogen i sig som orsakar sömnbesvär, för symtomen kan också vara relaterade till andra klimakteriesymtom som nattliga svettningar och vallningar.

Sömnsvårigheter försämrar livskvaliteten avsevärt och kan påverkar arbetsförmågan och relationen till nära och kära. Sömnbesvär i sig kan även åtföljas av flertal andra symtom som trötthet på dagtid, oförmåga att koncentrera sig, minnesproblem, irritabilitet, känslor av nedstämdhet, lätt till gråt, ångest och brist på sexlust.

Att sova dåligt i korta perioder är inte farligt och har inga negativa kroppsliga effekter.
Men har du sömnproblem 3 eller flera nätter per vecka i minst 4 veckor i sträck och dessa problem håller i sig i minst 3 månader i kombination med upplevd dagtrötthet har du definitionsmässigt diagnosen sömnlöshet.

Klimakteriet påverkar ofta sömnen, men sömnbesvär kan också orsakas av många andra livsfaktorer som tex stress, svåra livshändelser, ångest och en ohälsosam livsstil som inte är gynnsam för sömnen. Kroppsliga sjukdomar som sömnapné (andningsstopp under sömnen), övervikt, överfunktion av sköldkörteln och rastlösa ben är andra exempel på tillstånd som påverkar sömnen.

Detta kan du göra själv

Upplever du sömnbesvär rekommenderar vi att du ser över din livsstil och dina rutiner runt sömnen. Du kan ändra mycket själv som exempelvis;

  • Varva ner före sänggång
  • Lämna skärm och mobil utanför sovrummet
  • Somna inte hungrig men ät i god tid innan
  • Undvik skärm 1 timme innan läggdags
  • Håll sovrummet mörkt och kallt
  • Se över konsumtion av kaffe och alkohol
  • Tyngdtäcke kan för vissa kännas tryggt och hjälpa till för att varva ner och slappna av.

Var ska du vända dig för att få hjälp?

Forskning visar att KBT ( kognitiv beteendeterapi) kan ha bra effekt på sömnproblem.
KBT-behandling kan du få hjälp med hos en psykolog online, privat eller via remiss från vårdcentralen. Du kan också kontakta en privat sömnkonsult. Har du stora sömnproblem i längre tid rekommenderas kontakt med vårdcentralen för en läkarbedömning för att utesluta annan underliggande orsak till problemet och vid behov få utskrivet recept på sömnmedicin alternativt hormonbehandling.

Om du misstänker att dina sömnproblem är kopplat till klimakteriet kan du boka tid med en läkare hos Womni för konsultation.

Har du svårt att somna? Eller vaknar du ofta av värmevallningar och svettningar och har svårt att somna om? Sömnproblem under klimakteriet är vanligt bland kvinnor, men det finns goda möjligheter att få tillbaka en bra sömn med hjälp av vår samarbetspartner Learning to Sleep.