Allmänläkare för bedömning och utredning

Många symtom i klimakteriet handlar mer om livet än om underlivet.

Symtom i klimakteriet kan ibland vara samma symtom som uppträder vid andra sjukdomar/tillstånd. Därför kan det krävas vidare utredning om du inte vet eller tror att dina symtom hänger ihop med minskade hormoner.

När ska du vända dig till en allmänläkare för att få hjälp?

Upplever du någon av följande symtom rekommenderar vi att du söker vård hos en allmänläkare för vidare utredning;

  • Psykiska besvär som är så pass uttalade att det påverkar ditt liv och din livskvalitet mycket. Det kan t.ex. vara svår ångest, nedstämdhet, nedsatt livslust, hallucinationer, koncentration och minnesbesvär. Du har i så fall behov för ytterligare utredning och eventuellt behov av remittering till specialistpsykiatrin.
  • Stelhet i leder kan orsakas av bl.a. reumatiska sjukdomar. Vidare utredning med undersökning och blodprov kan göras på din vårdcentral.
  • Hjärtbesvär med hjärtklappning, känslan av att hjärtat slår snabbt och oregelbundet samt smärta i bröstet rekommenderas att utredas vidare på din vårdcentral eller vid akuta besvär på en akutklinik. Orsaker till hjärtproblem kan vara flera, och det är viktigt att utreda symtomen vidare med bl.a. EKG av hjärtat.
  • Urinvägsinfektion med symtom som sveda när du kissar, känsla av att du inte kan tömma urinblåsan helt, kissar ofta, ont ner mot underlivet och blod i urinen är ett sjukdomstillstånd som ofta behöver behandlas med antibiotika. Det kan då vara bra att lämna ett urinprov på din vårdcentral. Om detta visar bakterier får du utskrivet antibiotika. Om dessa besvär återkommer ofta är det viktigt att urinen skickas in till odling för att se vilka typer av bakterier som växer och efter detta anpassa antibiotikabehandlingen. Det kan bli aktuellt med remiss till en gynekolog för att utreda vidare om du har framfall i underlivet eller andra besvär som kan orsaka att du får återkommande bakterier i urinen.
  • Stora menstruationsblödningar kan leda till blodbrist (anemi). Du kan då uppleva symtom som bl.a. trötthet och yrsel. Det är då viktigt att ta relevanta blodprov på din vårdcentral. Järnbrist inträffar ofta i förbindelse med stora menstruationsblödningar och är viktigt att behandla med järntillskott. I vissa fall kan du även remitteras till en gynekolog för bedömning av underlivet och orsaken till de stora blödningarna.
  • Svårighet att gå ner i vikt, svettningar och hjärtklappning är symtom som kan orsakas av andra sjukdomar och tillstånd än bara klimakteriet. Om du upplever dessa symtom och du inte vet att du är i klimakteriet rekommenderar vi att du söker din allmänläkare på din vårdcentral för vidare utredning. En sköldkörtel som inte fungerar normalt kan t.ex. vara en av orsakerna till dessa symtom.

 

Vid hjärtbesvär eller misstänkt urinvägsinfektion rekommenderar vi att du bokar tid med allmänläkare på vårdcentral för fysisk undersökning. För övriga symtom kan du boka tid med läkare hos Womni för konsultation.