Tillämpad avslappning

Att uppleva stress är en del av livet men om stress pågår länge och man inte har möjlighet till återhämtning och vila kan kroppen ta skada. Stress i vardagen kan enligt studier också bidra till värmevallningar och svettningar.

Var ska du vända dig för att få hjälp?

Träning i avslappningsteknik kan hos vissa kvinnor ha god effekt på dessa besvär. En enkel form av kognitiv beteendeterapi, KBT kallad tillämpad avslappning, har visat sig kunna halvera antalet värmevallningar (1).

KBT praktiseras av bl.a psykologer och psykoterapefter och kan vara av stort värde att pröva om du lider av symtom relaterade till stress.

En psykolog kan finns på din vårdcentral, annars kan din allmänläkare remittera dig till en psykolog inom öppenvården. Idag finns det både fysiska och digitala möjligheter för psykologbesök. En del psykologer online kräver ingen remiss men täcks ändå av högkostnadsskyddet och du betalar vanligtvis runt 100 kr per besök. Det finns också många helt privata psykologer, dock är dessa inte alltid subventionerade av staten och du måste då betala en större summa för besöket.

Detta kan du göra själv

Daglig meditation kan vara ett bra alternativ till att minska sina stressnivåer och praktisera aktiv närvaro. Även regelbunden yoga kan minska egenupplevd stress (2) och samtidigt ha positiva effekter på kroppens styrka och rörligheten. Andra bra hjälpmedel som kan lätta på stressnivån är att sänka dina ambitioner, lära dig att säga nej och fokusera på det som gör dig lycklig.

Yogobe är Nordens ledande digitala tjänst för yoga, träning och hälsa. Tillsammans med ledande instruktörer, lärare, experter, terapeuter och psykologer erbjuder Yogobe videor, program, playlists och utmaningar inom bland annat:

  • Yoga
  • Meditation och mindfulness
  • Återhämtning och avslappning
  • .. och mycket mer

Womni kan erbjuda dig som ny Yogobe-medlem 30 dagars gratis tillgång till alla pass. Ange kampanjkoden womni30 när du signar upp dig på Yogobe.

Referens
1. Lindh-Åstrand L. et al. Effects of applied relaxation on vasomotor symptoms in postmenopausal women: a randomized controlled trial, Menopause. 2013 Apr;20(4):401-8.
2. Reynstind M, Sverreson E, En studie om Stress & Yoga, Kandidatuppsats i psykologi, 2015, Lunds universitet

womni_w_white

Womni AB

Org.nr: 559278-6114

Vasagatan 10
111 20 Stockholm

Kontakt

Patientrelaterade frågor?
Logga in på Mina sidor

Företagsrelaterade frågor?
Pressrum

Boka tid