Behandling med hormoner

Det är dina personliga klimakteriesymtom och upplevelser av hur symtomen påverkar din livskvalitet som lägger grunden för eventuell hormonbehandling, även kallad menopausal hormonterapi (MHT).

MHT är den mest effektiva och bäst dokumenterade behandlingen vid klimakteriesymtom. Det är klart fördelaktigt om behandlingen startas så tidigt som möjligt och så nära menopaus som möjligt. Att starta med MHT efter 60 års ålder eller mer än 10 år efter menopaus är inte att rekommendera då det i dessa fall ökar risken för bl.a. hjärt-kärlsjukdom och stroke. Startar man tidigare än så överväger istället hälsofördelarna.

MHT har positiva effekter på livskvalitet, sömn, benmineralhalt, frakturrisk om insatt inom 10 år efter menopaus (den sista menstruationen), eller före 60 års ålder också på hjärt-kärlsjukdom, diabetes och total mortalitet/bortgång.

Är du under 45 år när du hamnar i menopaus är det viktigt att du erbjuds MHT åtminstone fram tills förväntad menopaus ålder (ca 52 år) om där inte föreligger någon orsak till att denna behandling inte är lämplig för dig. Detta råd gäller även om du inte har speciellt svåra besvär.

Man har tidigare rekommenderat MHT behandling i max 5 år men efter ny forskning har man ändrat denna rekommendation, behandlingen kan pågå i längre tid och ska individanpassas.

Individanpassad behandling

Det finns många olika typer av hormoner mot klimakteriebesvär och man kan använda dem på olika sätt (dagligen eller under några dagar i menscykeln). Detta samt hur många år man önskar att behandla en enskild kvinna bör individanpassas efter diskussion om risker och nytta och om hur behandlingen fungerar på besvären.

Har du din livmoder kvar ska du ta preparat innehållande både östrogen och gestagen/progesteron. Gestagen som är ett syntetiskt progesteron måste användas för att hindra att livmoderslemhinnan växer till alltför mycket av östrogenstimulansen. Om den stimuleras lång tid får man småblödningar och dessutom på sikt ökad risk för karftig tillväxt av slemhinnan och cancer i livmoderslemhinnan. Detta är alltså en annan sjukdom än cancer i livmoderhalsen som man tar cellprover för att hitta förstadier till. Man kan antingen använda gestagen/progesteron varje dag tillsammans med östrogenet för att helt slippa blödningar eller 10-14 dagar per månad vilket oftast leder till regelbunden mensliknande blödning efter varje period med gestagen/progesteron. Om kontinuerlig kombinerad behandling sätts in första året efter menopaus kan detta leda till oförutsägbara småblödningar varför man oftast rekommendera sådan behandling först efter 1-2 år.

Har du ingen livmoder behöver du bara östrogen.

Behandling med Östrogen finns att tillgå i tre olika varianter, alla innehåller bioidentiskt östrogen;
1. I tablettform, enbart östrogen eller i kombination med gestagen eller dydrogesteron
2. För tillförsel via huden med plåster, gel och spray.
3. Lokalt östrogen för torra slemhinnor i slidan.

Behandling med Progesteron kan ske med tre olika typer av progesteron;
1. Bioidentiskt progesteron
2. Gestagen, syntetiskt framställt
3. Dydrogesteron, snarlikt det kroppsegna progesteronet

Progesteron går att få som kapslar, tabletter, hormonspiral och tas antingen dagligen, några dagar
per månad eller var tredje månad beroende på fas, dosering och orsak till behandling.

Det finns också en uppsjö av kombinationspreparat. Har man ökad risk för hjärt-kärlsjukdom, diabetes eller leversjukdom är östrogenbehandling genom huden med plåster, gel eller spray att föredra. Orsaken är att tabletter tas upp från tarmen och går direkt till levern som belastas onödigt om den inte är frisk. Dessutom kommer levern att bilda ämnen som ökar blodets levringsförmåga och därmed ökar risken för blodpropp om man använder tabletter. Om östrogenet ges via huden kan det ges i lägre dos och hamnar direkt i blodbanan och kan göra nytta på olika ställen i kroppen innan det hamnar i levern. På det viset kommer levern inte att belastas på samma sätt och kommer heller inte att öka sin bildning av ämnen som styr blodets levringsförmåga.

Det finns ytterligare preparat att tillgå om vissa symtom kvarstår tex om behandling inte har haft
tillräcklig effekt på sexuell hälsa. Vi pratar då om testosteron och dehydroepiandrosteron, DHEA,
vilket är ett förhormon till både testosteron och östrogen. Det finns inget vetenskapligt underlag
för att testosteron har effekt på kognition, driv eller mental skärpa utan ges enbart för sexuell
dysfunktion. DHEA kan provas om inte lokalt östrogen har effekt.

Risker med hormonell behandling

Det finns en mycket liten men ökad risk för bröstcancer vid kombinerad östrogen och gestagen/progesteron behandling under många år. Det är därför extra viktigt att undersöka brösten och delta i mammografiscreeningen om man använder hormonbehandling. Vid endast behandling med östrogen ökar risken för bröstcancer inte alls eller endast ytterst lite. Risken för djup ventrombos är något ökad första två åren med tablettbehandlad MHT, dock finns där ingen ökad risk vid behandling med plåster, spray eller kräm. Vid daglig användning av gestagen/progesteron i kombination med östrogen minskar endomtriecancerrisken jämfört med ingen behandling alls. Vid behandling med gestagen/progesteron periodvis (ofta 12 dagar varje, varannan eller var tredje månad) i kombination med östrogen ökar risken ytterst marginellt eller inte alls.

Om du har eller har haft följande sjukdomar är MHT inte lämpligt för dig:

  • Oklar vaginal blödning – tills den är utredd.
  • Misstanke om eller aktiv bröstcancer
  • Aktuell blodpropp i benen eller lungorna
  • Aktuell eller tidigare hjärtsjukdom som kärlkramp, stroke eller hjärtinfarkt
  • Allvarlig gall- eller leversjukdom

Var får du hjälp med hormonbehandling för klimakteriebesvär?

Efter en läkarbedömmning av en läkare på Womni kan du få hjälp att starta med en hormonbehandling. Alla våra läkare har erfarenhet av de olika behandlingsalternativen och kan rådge kring dem. Vid behov kan läkaren behöva ta relevanta blodprover eller remittera dig till en gynekolog för fysisk undersökning.

 

Referens

SFOG (svenska föreningen för obstetrik & gynekologi) -råd för menopausal hormonbehandling 2021

womni_w_white

Womni AB

Org.nr: 559278-6114

Vasagatan 10
111 20 Stockholm

Kontakt

Patientrelaterade frågor?
Logga in på Mina sidor

Företagsrelaterade frågor?
Pressrum

Boka tid