Klimakteriet och sköldkörtel

Symtom som liknar varandra

Symptom som hjärndimma, ledvärk, håravfall, trötthet, nedstämdhet och viktproblem är vanliga vid både underfunktion av sköldkörteln och i klimakteriet, därför kan det vara svårt att härleda var symtomen kommer ifrån. Många kvinnor har sköldkörtelproblematik när de går in i klimakteriet medan andra debuterar när hormonsvängningarna sätter igång. Det är heller inte ovanligt att insjukna i sköldkörtelsjukdom under klimakteriet. Det går bra att kombinera behandling för sköldkörtelbesvär och hormonbehandling i klimakteriet.

sköldkörtel-womni

Om sköldkörteln

I sköldkörteln,  en fjärilsformad körtel som sitter precis under struphuvudet, tillverkas sköldkörtelhormoner, thyroxin (T4) och trijodotothyronin (T3) och den kan ha upp till 100 dagar av hormoner lagrat. I princip alla celler i kroppen har receptorer för sköldkörtelhormoner och de verkar framför allt genom att aktivera avläsning av olika gener i cellkärnan och på det sättet öka olika proteiner och deras effekter i cellerna.

Så fungerar sköldkörteln

Utsöndringen av sköldkörtelhormonerna styrs genom en så kallad negativ återkoppling.
När nivåerna går ner i blodet känner receptorer i hypothalamus (en del av hjärnan, nära skallbasen) av detta och skickar ut TRH (Thyrotropin-Releasing Hormone) vilket stimulerar hypofysen (en körtel på undersidan av hjärnan) att skicka ut TSH (Thyroid Stimulating Hormone). TSH stimulerar all typ av aktivitet i sköldkörteln och gör att mer thyroideahormon skickas ut i kroppen. När nivåerna stiger i blodet ger det en signal till både hypotalamus och hypofys om att minska stimuleringen av sköldkörteln och nivåerna i blodet sjunker igen.

Vad gör sköldkörtelhormonet?

 • Styr den basala metabolism, dvs hur snabb din förbränning är i kroppen. De är viktiga för att behålla en normal temperatur i kroppen.
 • De ökar effekten av adrenalin och noradrenalin, två stresshormon i kroppen.
 • De är nödvändiga för normal nervfunktion, de främjar bildandet av synapser (kopplingar mellan nerver), myelin (isoleringen kring nervtrådarna) och växten av dendriter (antalet kopplingar en nerv kan ha med andra nervceller).
 • De är viktiga för normal funktion och omvandling av skelettet, dels genom att de främjar aktiviteten i olika benceller och också genom att sköldkörtelhormonerna påverkar utsöndringen av olika tillväxthormon från hjärnan.
sköldkörtel womni 2

Hypotyreos - underfunktion i sköldkörteln

Det innebär att det inte finns nog med sköldkörtelhormon i blodet. Det kan leda till en rad symptom, som går att förstå utifrån sköldkörtelns funktion i kroppen.
Vanliga symptom är:

 • Trötthet i olika grad
 • Nedstämdhet och en känsla av att något är fel
 • Frusenhet
 • Torr hud
 • Förstoppning
 • Långsam puls
 • Mental tröghet
 • Ansiktssvullnad
 • Håravfall

Den vanligaste orsaken till låg sköldkörtelfunktion är ett autoimmunt tillstånd som kallas Hashimotos tyreoidit. Det är en vanlig sjukdom i Sverige och framförallt kvinnor drabbas. År 2021 behandlades 7,6 % av kvinnorna och 1,7 % av männen i Sverige med sköldkörtelhormon (Sköldkörtelförbundet). Då finns TPO-antikroppar som fäster mot protein i sköldkörteln och får kroppens eget immunförsvar att  reagera på dessa proteiner och inflammation uppstår som gör att sköldkörteln tappar sin funktion.

Hur kan jag få hjälp?

Har du något av dessa symtom kan du boka tid hos en allmänläkare på Womni för hjälp med provtagning, diagnosticering och ev förskrivning av läkemedel för både sköldkörteln och klimakteriet.

De värden som är vanligast att mäta vid provtagning är TSH och fT4. Om dessa ligger utanför referens eller i obalans så kan man gå vidare och kontrollera fT3 och olika sorters antikroppar, beroende på vad man misstänker kan vara orsaken till problematiken.

Hypotyreos är ett kroniskt tillstånd och många behöver äta sköldkörtelhormon livet ut för att må bra och fortsätta ha normala kroppsfunktioner.

Behöver du råd eller hjälp med behandling erbjuder Womni klimakterierådgivning och individuell behandling av läkare  med specialkompetens inom sköldkörtelproblematik och klimakteriet.

Läkare

För kvinnor som önskar utredning och diagnosticering av sköldkörtel samt att diskutera möjligheten till hormonell- eller annan medicinsk behandling av Läkare med specialkompetens inom klimakteriet.

25 min/ 950 kr
Digitalt möte / Telefon - du väljer!

Genomgång av din hälsoenkät, upplevda symtom och hormonella fas

Individanpassad rådgivning samt rekommenderad behandling

Vid behov förskrivning av:

 • Hormonbehandling
 • Remisser
 • Övriga läkemedel
 • FAR (fysisk aktivitet på Recept)
 • Preventivmedel

Vad kan jag göra själv?

Om du har en konstaterad underfunktion i sköldkörteln behöver du behandla med hormon för normala kroppsfunktioner och det är viktigt att du fortsätter ta dem och testa dig regelbundet även om du jobbar med livsstilsförändringar.
För dig som kanske har konstaterats några avvikande värden, men inte nog för att du ska behöva medicin kan justering i kost och livsstil minska eller ta bort symptomen helt.

Att ta hand om sig själv generellt är bra. Sova på regelbundna tider, röra på dig, gärna utomhus och i naturen och hitta sätt att hantera stress och få avslappning. Dra ned på eller undvik kaffe/koffein helt. Att äta en blandad kost ger också positiv effekt, då med mycket grönsaker och gärna fisk, skaldjur och tång/sjögräsprodukter.De sistnämnda ger naturligt viktiga byggstenar för normal sköldkörtelfunktion, såsom jod, selen och zink.

Då hypotyreos för det mesta är en autoimmun sjukdom så kan en ändring i kosten vara hjälpsamt. Det finns flera studier som visar på en koppling mellan glutenintag och underaktivitet i sköldkörteln. Så en glutenfri eller spannmålsfri kost kan vara värt att prova för att förbättra måendet, oavsett om du behandlar med sköldkörtelhormon eller ej. (2)

Flera mindre studier har också undersökt effekten av att äta en antiinflammatorisk kost enligt AIP (AutoImmunt Protokoll) och sett förbättring i mående, livskvalitet och symptom. (3) Eftersom det är en mycket speciell kost som kräver en del tid och engagemang bör du hitta någon som kan guida dig i processen, t.ex en näringsterapeut eller funktionsinriktad/integrativ läkare.

Hypertyreos - överfunktion i sköldkörteln

Det är inte lika vanligt som underfunktion, oftast beror det på ett autoimmunt tillstånd som kallas Graves sjukdom där antikroppar stimulerar sköldkörteln att producera hormon oavsett kroppens behov.
En del med låg sköldkörtelfunktion kan också ha perioder med överfunktion då inflammationen leder till skada och utflöde av sköldkörtelhormon, oftast i början av sjukdomen.
Det finns även andra orsaker till för hög sköldkörtelfunktion, såsom tyreoidit efter förlossning, knölstruma och cancer, även om de är mer ovanliga. Om du känner en knöl på halsen bör du söka din vårdcentral för en bedömning.

Vanliga symptom är:

 • Uttalad trötthet
 • Nervositet
 • Hjärtklappning
 • Värmeintolerans
 • Svettningar
 • Muskelsvaghet
 • Frekvent tarmtömning
 • Problem med sex
 • Depression
 • Darrighet
 • Viktnedgång
 • Ögonsymtom - oftalmopati vid Graves sjukdom

Provtagningen är liknande som vid misstanke om underfunktion, men man kontrollerar för andra antikroppar - TRAK.

Behandlingen är att försöka på olika sätt hämma/förstöra sköldkörteln så att den inte kan producera för mycket hormon.
Det finns i princip tre olika behandlingar:

 • Läkemedelsbehandling med tyreostatika - där läkemedlet hämmar sköldkörtelns aktivitet, ibland helt och man får lägga till en behandling med sköldkörtelhormon.
 • Behandling med radioaktivt jod
 • Operation av delar eller hela sköldkörteln (tyreoidektomi)

Alla dessa behandlingar görs via specialistkliniker på sjukhus. (4)

Referenser:

 1. Internetmedicin: Hypotyreos https://www.internetmedicin.se/behandlingsoversikter/endokrinologi/hypotyreos/
 2. Sategna-Guidetti C, Volta U, Ciacci C, et al. Prevalence of thyroid disorders in untreated adult celiac disease patients and effect of gluten withdrawal: an Italian multicenter study. Am J Gastroenterol. 2001;96(3):751-757. doi:10.1111/j.1572-0241.2001.03617.x
 3. Abbott R D, Sadowski A, Alt A G (April 27, 2019) Efficacy of the Autoimmune Protocol Diet as Part of a Multi-disciplinary, Supported Lifestyle Intervention for Hashimoto’s Thyroiditis. Cureus 11(4): e4556. doi:10.7759/cureus.4556
 4. Internetmedicin - Hypertyreos - https://www.internetmedicin.se/behandlingsoversikter/endokrinologi/hypertyreos/

Symtom som liknar varandra

Symptom som hjärndimma, ledvärk, håravfall, trötthet, nedstämdhet och viktproblem är vanliga vid både underfunktion av sköldkörteln och i klimakteriet, därför kan det vara svårt att härleda var symtomen kommer ifrån. Många kvinnor har sköldkörtelproblematik när de går in i klimakteriet medan andra debuterar när hormonsvängningarna sätter igång. Det är heller inte ovanligt att insjukna i sköldkörtelsjukdom under klimakteriet. Det går bra att kombinera behandling för sköldkörtelbesvär och hormonbehandling i klimakteriet.

sköldkörtel-womni

Om sköldkörtel

I sköldkörteln,  en fjärilsformad körtel som sitter precis under struphuvudet, tillverkas sköldkörtelhormoner, thyroxin (T4) och trijodotothyronin (T3) och den kan ha upp till 100 dagar av hormoner lagrat. I princip alla celler i kroppen har receptorer för sköldkörtelhormoner och de verkar framför allt genom att aktivera avläsning av olika gener i cellkärnan och på det sättet öka olika proteiner och deras effekter i cellerna.

Så fungerar sköldkörteln

Utsöndringen av sköldkörtelhormonerna styrs genom en så kallad negativ återkoppling.
När nivåerna går ner i blodet känner receptorer i hypothalamus (en del av hjärnan, nära skallbasen) av detta och skickar ut TRH (Thyrotropin-Releasing Hormone) vilket stimulerar hypofysen (en körtel på undersidan av hjärnan) att skicka ut TSH (Thyroid Stimulating Hormone). TSH stimulerar all typ av aktivitet i sköldkörteln och gör att mer thyroideahormon skickas ut i kroppen. När nivåerna stiger i blodet ger det en signal till både hypotalamus och hypofys om att minska stimuleringen av sköldkörteln och nivåerna i blodet sjunker igen.

Vad gör sköldkörtelhormonet?

 • Styr den basala metabolism, dvs hur snabb din förbränning är i kroppen. De är viktiga för att behålla en normal temperatur i kroppen.
 • De ökar effekten av adrenalin och noradrenalin, två stresshormon i kroppen.
 • De är nödvändiga för normal nervfunktion, de främjar bildandet av synapser (kopplingar mellan nerver), myelin (isoleringen kring nervtrådarna) och växten av dendriter (antalet kopplingar en nerv kan ha med andra nervceller).
 • De är viktiga för normal funktion och omvandling av skelettet, dels genom att de främjar aktiviteten i olika benceller och också genom att sköldkörtelhormonerna påverkar utsöndringen av olika tillväxthormon från hjärnan.
sköldkörtel womni 2

Hypotyreos - underfunktion i sköldkörteln

Det innebär att det inte finns nog med sköldkörtelhormon i blodet. Det kan leda till en rad symptom, som går att förstå utifrån sköldkörtelns funktion i kroppen.
Vanliga symptom är:

 • Trötthet i olika grad
 • Nedstämdhet och en känsla av att något är fel
 • Frusenhet
 • Torr hud
 • Förstoppning
 • Långsam puls
 • Mental tröghet
 • Ansiktssvullnad
 • Håravfall

Den vanligaste orsaken till låg sköldkörtelfunktion är ett autoimmunt tillstånd som kallas Hashimotos tyreoidit. Det är en vanlig sjukdom i Sverige och framförallt kvinnor drabbas. År 2021 behandlades 7,6 % av kvinnorna och 1,7 % av männen i Sverige med sköldkörtelhormon (Sköldkörtelförbundet). Då finns TPO-antikroppar som fäster mot protein i sköldkörteln och får kroppens eget immunförsvar att  reagera på dessa proteiner och inflammation uppstår som gör att sköldkörteln tappar sin funktion.

Hur kan jag få hjälp?

Har du något av dessa symtom kan du boka tid hos en allmänläkare på Womni för hjälp med provtagning, diagnosticering och ev förskrivning av läkemedel för både sköldkörteln och klimakteriet.

De värden som är vanligast att mäta vid provtagning är TSH och fT4. Om dessa ligger utanför referens eller i obalans så kan man gå vidare och kontrollera fT3 och olika sorters antikroppar, beroende på vad man misstänker kan vara orsaken till problematiken.

Hypotyreos är ett kroniskt tillstånd och många behöver äta sköldkörtelhormon livet ut för att må bra och fortsätta ha normala kroppsfunktioner.

Behöver du råd eller hjälp med behandling erbjuder Womni klimakterierådgivning och individuell behandling av läkare  med specialkompetens inom sköldkörtelproblematik och klimakteriet.

Läkare

För kvinnor som önskar utredning och diagnosticering av sköldkörtel samt att diskutera möjligheten till hormonell- eller annan medicinsk behandling av Läkare med specialkompetens inom klimakteriet.

25 min/ 950 kr
Digitalt möte / Telefon - du väljer!

Genomgång av ditt hälsoenkät, upplevda problem och hormonella fas

Individanpassad rådgivning samt rekommenderad behandling

Vid behov förskrivning av:

 • Hormonbehandling
 • Remisser
 • Övriga läkemedel
 • FAR (fysisk aktivitet på Recept)
 • Preventivmedel

Vad kan jag göra själv?

Om du har en konstaterad underfunktion i sköldkörteln behöver du behandla med hormon för normala kroppsfunktioner och det är viktigt att du fortsätter ta dem och testa dig regelbundet även om du jobbar med livsstilsförändringar.
För dig som kanske har konstaterats några avvikande värden, men inte nog för att du ska behöva medicin kan justering i kost och livsstil minska eller ta bort symptomen helt.

Att ta hand om sig själv generellt är bra. Sova på regelbundna tider, röra på dig, gärna utomhus och i naturen och hitta sätt att hantera stress och få avslappning. Dra ned på eller undvik kaffe/koffein helt. Att äta en blandad kost ger också positiv effekt, då med mycket grönsaker och gärna fisk, skaldjur och tång/sjögräsprodukter.De sistnämnda ger naturligt viktiga byggstenar för normal sköldkörtelfunktion, såsom jod, selen och zink.

Då hypotyreos för det mesta är en autoimmun sjukdom så kan en ändring i kosten vara hjälpsamt. Det finns flera studier som visar på en koppling mellan glutenintag och underaktivitet i sköldkörteln. Så en glutenfri eller spannmålsfri kost kan vara värt att prova för att förbättra måendet, oavsett om du behandlar med sköldkörtelhormon eller ej. (2)

Flera mindre studier har också undersökt effekten av att äta en antiinflammatorisk kost enligt AIP (AutoImmunt Protokoll) och sett förbättring i mående, livskvalitet och symptom. (3) Eftersom det är en mycket speciell kost som kräver en del tid och engagemang bör du hitta någon som kan guida dig i processen, t.ex en näringsterapeut eller funktionsinriktad/integrativ läkare.

Hypertyreos - överfunktion i sköldkörteln

Det är inte lika vanligt som underfunktion, oftast beror det på ett autoimmunt tillstånd som kallas Graves sjukdom där antikroppar stimulerar sköldkörteln att producera hormon oavsett kroppens behov.
En del med låg sköldkörtelfunktion kan också ha perioder med överfunktion då inflammationen leder till skada och utflöde av sköldkörtelhormon, oftast i början av sjukdomen.
Det finns även andra orsaker till för hög sköldkörtelfunktion, såsom tyreoidit efter förlossning, knölstruma och cancer, även om de är mer ovanliga. Om du känner en knöl på halsen bör du söka din vårdcentral för en bedömning.

Vanliga symptom är:

 • Uttalad trötthet
 • Nervositet
 • Hjärtklappning
 • Värmeintolerans
 • Svettningar
 • Muskelsvaghet
 • Frekvent tarmtömning
 • Problem med sex
 • Depression
 • Darrighet
 • Viktnedgång
 • Ögonsymtom - oftalmopati vid Graves sjukdom

Provtagningen är liknande som vid misstanke om underfunktion, men man kontrollerar för andra antikroppar - TRAK.

Behandlingen är att försöka på olika sätt hämma/förstöra sköldkörteln så att den inte kan producera för mycket hormon.
Det finns i princip tre olika behandlingar:

Läkemedelsbehandling med tyreostatika - där läkemedlet hämmar sköldkörtelns aktivitet, ibland helt och man får lägga till en behandling med sköldkörtelhormon.
Behandling med radioaktivt jod
Operation av delar eller hela sköldkörteln (tyreoidektomi)
Alla dessa behandlingar görs via specialistkliniker på sjukhus. (4)

Referenser:

 1. Internetmedicin: Hypotyreos https://www.internetmedicin.se/behandlingsoversikter/endokrinologi/hypotyreos/
 2. Sategna-Guidetti C, Volta U, Ciacci C, et al. Prevalence of thyroid disorders in untreated adult celiac disease patients and effect of gluten withdrawal: an Italian multicenter study. Am J Gastroenterol. 2001;96(3):751-757. doi:10.1111/j.1572-0241.2001.03617.x
 3. Abbott R D, Sadowski A, Alt A G (April 27, 2019) Efficacy of the Autoimmune Protocol Diet as Part of a Multi-disciplinary, Supported Lifestyle Intervention for Hashimoto’s Thyroiditis. Cureus 11(4): e4556. doi:10.7759/cureus.4556
 4. Internetmedicin - Hypertyreos - https://www.internetmedicin.se/behandlingsoversikter/endokrinologi/hypertyreos/

Vad våra kunder tycker om oss

icon_ratings

Så fungerar det

icon_choose

Välj Besökstyp

Beroende på var du är i din klimakterieresa och vilka symtom du har väljer du mellan läkare eller barnmorska.

icon_book

Boka Tid

När du reserverat en tid i kalendern och fyllt i dina kontaktuppgifter får du ett bekräftelsemail på din bokning. Du hittar även all information om din bokning på Mina sidor.
Vi ber dig också fylla i vårt självskattningstest innan besöket som underlag till mötet. Under priser hittar du mer information om våra besökskostnader.

icon_meeting

Mötet

Under mötet går ni igenom ditt självskattningstest och dina behov.
Beroende utifrån vilken profession du valt för mötet sätter ni tillsammans en plan för hur du ska må bättre och behålla en bra hälsa igenom klimakteriet.

icon_quotation

Det ska vara en självklarhet att du som kvinna enkelt kan få rådgivning om ditt klimakterium av kunnig vårdpersonal. Vårt mål är att effektivisera den vårdresan och öka kunskapen både hos patient och i vården

Besökstyp

Womni erbjuder möten med tre olika professioner beroende på var du är i klimakteriet, hur allvarliga symtom du upplever, eller helt enkelt för att ta reda på var du ska börja söka hjälp.

Sexolog

Våra sexologer har gedigen erfarenhet av att hjälpa kvinnor i klimakteriet och är utbildade både som barnmorskor och sexologer.

Vid ett samtal kan du få hjälp med exempelvis;

 • Frågor som rör sexualitet, sex och relationer
 • Nedsatt eller avsaknad av sexuell lust
 • Orgasmsvårigheter/-förändringar
 • Torra vaginala slemhinnor
 • Smärta vid omslutande sex
 • Vulvo-vaginal smärta
 • Relationsproblem

Våra sexologer kan vid behov rekommendera provtagning, förskriva preventivmedel eller i samråd med läkare ordna med receptförskrivning av lokalt/vaginalt östrogen.

Du väljer själv vid bokningen om du vill ha ett digitalt videomöte eller per telefon.

Pris 840kr (45 min)

Frikort gäller ej

Barnmorska

Våra barnmorskor har gedigen erfarenhet av att hjälpa kvinnor i klimakteriet.

Barnmorskans roll vid klimakterierådgivning är att ge information och vägledning, detta skapar tryggare kvinnor. Tillsammans med barnmorskan går du igenom symtom och hormonell fas. Det är inte säkert att alla förändringar har att göra med könshormonerna utan det finnas olika orsaker till ett förändrat mående. Med barnmorskan reder du ut vad de olika symtomen kan bero på och hur ett bättre mående uppnås. Barnmorskan förklarar även för dig om olika behandlingsalternativ inklusive behandling med könshormoner.

Under mötet går ni, vid ditt godkännande, igenom ditt självskattningstest och sätter en behandlingsplan för dina klimakteriebesvär.

Våra barnmorskor kan vid behov rekommendera provtagning, förskriva preventivmedel eller i samråd med läkare ordna med receptförskrivning av lokalt/vaginalt östrogen.

Du väljer själv vid bokningen om du vill ha ett digitalt videomöte eller per telefon.

Pris 550kr (25 min)

Frikort gäller ej

Läkare

Våra läkare på Womni brinner för kvinnohälsa och har stor erfarenhet av patienter i klimakteriet. Under mötet går ni, vid ditt godkännande, igenom ditt självskattningstest och sätter en behandlingsplan för dina klimakteriebesvär.
Våra läkare kan vid behov förskriva hormonläkemedel, skicka remisser samt rekommendera provtagning. För licensförskrivning se prislista.
Womnis vårdpersonal jobbar utifrån SFOGs (Svensk förening för Obstetrik och Gynekologi) riktlinjer, vilket inkluderar en rad verktyg och läkemedel, t.ex. hormonbehandling med östrogen och bioidentiskt/naturligt progesteron.

Du väljer själv vid bokningen om du vill ha ett digitalt videomöte eller per telefon.

Pris 950kr (25 min)

Frikort gäller ej

Samtalsterapeut

Vår samtalsterapeut har under 20 års tid mött många kvinnor mitt i livet och har stor erfarenhet av att stötta dem till att finna ett större välbefinnande.

Många kvinnor upplever allt större prestationskrav i en vardag fylld av stress och oro. Det är värdefullt att mellan varven stanna upp, sortera bland de känslor som tar över men oxå se vilka beteenden som är kopplande till att vi hamnar i vanor som inte alltid gynnar oss.

Vill du lära känna dig själv bättre, förstå hur du fungerar men också förstå varför du agerar och reagerar som du gör?

Tillsammans med vår samtalsterapeut går du igenom din situation, identifierar och sorterar bland känslor, tankar och behov som finns därinne. Att bli medveten om sin emotionella hälsa är ett bland flera steg i förståelsen inför att vi många gånger kan påverka vår egen situation och därmed göra den förändring vi önskar.

Digitalt videomöte

Pris 1350kr (60 min)

Frikort gäller ej

Har du frågor om bokningar?

Är du redan patient hos Womni? Logga in på Mina sidor.

Har du varit hos oss de senaste 12 månaderna och vill ha ett uppföljningsmöte? Kontakta oss genom Mina sidor.
Står du på medicinsk behandling bokas du in för uppföljningsbesök inom 3 månader.

Övriga frågor om Womni går att ställa till info@womni.se.

Avbokning

Avbokning inom 24 timmar från bokad tid debiteras 100% av patientpriset. Du avbokar din tid via länken i ditt bokningsmail.

" Womni arbetar för att vård och rådgivning för kvinnor i klimakteriet ska bli tillgänglig och jämlik- oavsett ekonomiska resurser och var i landet man bor. Womni drivs idag privat, helt utan statligt eller regionalt stöd. Vår önskan är att hålla patientavgifterna så låga som möjligt, samtidigt som vi är måna om att du som patient får uppdaterad, modern vård från den bästa och mest erfarna kompetensen vi har i landet."

Då bör du söka vård

Sök vård om du har klimakteriebesvär som påverkar ditt liv negativt- oavsett om det är fysiska eller psykiska besvär. Du ska och behöver inte lida i onödan!

 

Sök vård om du är 45 år eller yngre och din menstruation har upphört och/eller om du upplever klimakterieliknande symtom. Det är viktigt att starta med menopausal hormonterapi (MHT) om du kommer i klimakteriet för tidigt. Annars finns risk för ökad utveckling av benskörhet och frakturer, demenssjukdom och hjärt-kärlsjukdom.

 

Sök vård om du får blödningar trots att du är postmenopausal- dvs inte haft blödningar på 1 år eller mer. En sådan blödning, även om den är liten, ska alltid bedömas av en gynekolog.

Frågor och svar

Har du regelbundna blödningar kan du ändå vara i starten av klimakteriet. Om du inte använder något preventivmedel kan du märka att din menstruationscykel blir några dagar kortare, senare kan den bli oregelbunden och för vissa kvinnor kan kraftiga blödningar bli ett problem. Detta ihop med något eller flera klimakteriesymtom kan tala för att du är i perimenopaus (förklimakteriet).

Det varierar mellan kvinnor men många kan börja känna symtom redan vid 45 års ålder. För kvinnor under 45 år som börjar få klimakteriesymtom är det extra viktigt att söka medicinsk hjälp. Medelåldern för Menopaus (1 år efter den sista menstruationen) är 52 år i Sverige.

Symtombilden i klimakteriet kan vara både komplex och uttrycka sig väldigt individuellt. Symtomen handlar ofta mer om livet än om underlivet.

De symptom som tydligast kan kopplas till klimakteriet, då kroppen får sänkta östrogennivåer, är oregelbundna menstruationsblödningar, värmevallningar och svettningar samt torra och sköra slemhinnor i underlivet. Men det finns även andra symptom som t.ex. sömnproblem, humörsvängningar, nedstämdhet, hjärtklappning, oro, viktuppgång, järnbrist, värk och stelhet i leder, urinvägsinfektioner och urinläckage. Läs mer om klimakteriesymtom i vår symtomguide

Lokalt östrogenbehandling finns receptfritt på apoteken och kan även förskrivas av läkare. Det finns i olika former. 

Hormonbehandling som påverkar hela kroppen och alla organsystem kallas systemisk hormonbehandling. Dessa finns i tabletter, gel, plåster och spray och skrivs ut på recept av läkare eller gynekolog.
Läs mer om hormonbehandling

Har du oregelbunden blödning i kombination med klassiska klimakteriesymtom kan du, en barnmorska eller en läkare sätta denna diagnos utan vidare utredning. Ibland kan blodprov vara bra för att bekräfta om du är postmenopsusal (inte haft blödning på 1 år eller mer ). Det kan vara relevant att ta blodprov om du är under 45 år och man misstänker tidigt klimakterie samt om du inte har någon livmoder kvar eller du tar preventivmedel som maskerar dina blödningsförändringar. Man brukar ta blodproven FSH och östradiol för att bekräfta eller utesluta postmenopaus.

Du kan ta blodprov i samband med ditt besök hos Womni. Vi skickar då en remiss till Synlab eller Unilabs med närlaboratorier/kliniker runtom i landet. Här hittar du din närmaste klinik för provtagning.

Womnis vårdpersonal följer SFOG´s riktlinjer och gör en individuell bedömning i samråd med dig när vi beslutar vilken behandling som ska förskrivas. Östrogen är alltid bioidentiskt. Har du din livmoder kvar behöver du ett gulkroppshormon för att skydda livmodern när du tar östrogen, såvida du inte har hormonspiral. Vi förskriver både gestagen/syntetiskt samt bioidentiskt/kroppseget progesteron.

I vissa fall kommer läkaren att bedöma att gynekologisk undersökning är nödvändig för att gå vidare med eventuell behandling, t.ex. vid kraftiga blödningar.

Womni arbetar för att kunna erbjuda vård inom ramen för högkostnadsskyddet hos vårdpersonal med hög kunskap inom klimakteriet. Men medan vi arbetar med att påverka systemet så anser vi inte att kvinnor i landet ska behöva sitta och vänta. Vi håller patientavgifterna så låga som det bara är möjligt, samtidigt som vi är måna om att du som patient får vård från den bästa och mest erfarna kompetensen. Ingen vård är gratis, ett besök hos vårdcentralen och sedan remittering till en gynekolog kostar ungefär lika mycket som ett besök hos Womni, och hos Womni garanteras du besök hos kompetent personal som har aktuell och uppdaterad kunskap om klimakteriet.

Behandling med hormoner kan vara till stor hjälp för att underlätta klimakteriebesvär, men det är alltid en individuell bedömning av dig som patient som ligger till grund för utskrivning av medicinska behandlingar. Det finns tydliga riktlinjer kring behandling med könshormoner, både när det kan rekommenderas men även när det inte är lämpligt. Det finns flera kontraindikationer mot behandling med framförallt systemiska könshormoner vilket betyder att du vid vissa tillstånd inte kan rekommenderas behandling med könshormoner som påverkar hela kroppen. Har du exempelvis tidigare haft bröstcancer kan behandling med könshormoner öka risken för att det ska uppstå igen. Om detta går att läsa mer på SFOGs, Sveriges Förening för Obstetriker och Gynekologer, riktlinjer för klimakteriebesvär samt på Regionala Cancercentrum- bröstcancer vårdprogram. 

Om du tidigare haft en blodpropp finns ibland möjlighet att behandla med könshormoner genom huden men även detta är en individuell bedömning och inte i alla fall kommer behandling kunna sättas in. 

Många av symtomen under klimakteriet liknar dessutom symtom som kan uppstå på grund av andra orsaker tex psykisk ohälsa och sköldkörtelbesvär. Då är behandling med könshormoner inte heller att rekommendera eftersom orsaken inte är sjunkande könshormoner. Åtgärdsplanen kommer då inte att innefatta behandling med könshormoner utan andra alternativ kommer att diskuteras och det är inte alltid läkaren anser sig kunna behandla patient enligt önskemål. Med en komplicerad symptombild och sjukdomshistorik krävs det ofta mer omfattande provtagning och undersökningar och då kan traditionell vård på en husläkarmottagning vara att föredra.

Om du har möjlighet är det alltid bra att mäta ditt blodtryck inför bokad tid då det hjälper läkaren att få en bättre bild över din medicinska situation. Blodtryck kan du enkelt ta på närmaste apotek. Skulle ett blodtryck vara nödvändigt som t.ex. vid viss medicinering har du möjlighet att ta det i efterhand eller i samband med blodprovstagning hos Womni.

Beroende på medicinsk behandling finns olika riktlinjer.

Ny patient

Är du ny patient och vill förnya ett recept från annan vårdgivare behöver du boka ett besök till läkare som går igenom din tidigare behandling och ditt mående för att kunna förnya receptet.

Tidigare patient

Har du fått recept av oss tidigare kan du på Mina Sidor skicka in förfrågan om förnyat recept. Kostnaden är då 400 kr. Gäller det recept för behandling med könshormoner kan du behöva ett uppföljande besök med läkaren, isåfall hör vi av oss.

Efter förskrivning av könshormoner för klimakteriebesvär bokas du alltid in för återbesök inom 3 månader av vårdpersonal hos oss enligt medicinska riktlinjer. Då går du tillsammans med läkaren igenom ditt mående, eventuella biverkningar och vid behov ändras dosering, administrationsform eller läkemedel. Därefter behöver du förnya ditt recept en gång om året via ett återbesök som du bokas in på när det är dags. Du kan närsomhelst boka ett återbesök med din läkare på Mina Sidor

Receptförskrivning ingår i alla besök men för läkemedel som kräver licens tillkommer en kostnad på 750 kr.

Om du har fått recept förskrivet av vårdpersonal på Womni kan du se dem på www.läkemedelskollen.se eller valfritt nätapotek.

womni_w_white

Womni AB

Org.nr: 559278-6114

Vasagatan 10
111 20 Stockholm

Kontakt

Patientrelaterade frågor?
Logga in på Mina sidor

Företagsrelaterade frågor?
Pressrum

Boka tid