Klimakteriet Typ 5

Prematur ovariell insufficiens (POI)

Utebliven menstruation i kombination med upprepade förhöjda FSH värden i blodet hos en kvinna under 40 år är tecken på så kallade Prematur Ovariell Insufficiens (POI). POI orsakas av att äggstockarna sviktar och i 90 % av fallen känner man inte till orsaken till sjukdomen. I cirka 10% av fallen orsakas POI av autoimmun sjukdom, kromosomrubbning eller behandling med cytostatika eller strålning vid cancer.

Typiska symtom

Befinner du dig i Typ 5 kan dina symtom yttra sig som utebliven menstruation i kombination med typiska klimakteriesymtom till exempel vallningar, psykiska besvär och nedsatt sexlust.

Råd till dig som är Typ 5

Du ska alltid utredas noggrant hos en medicinsk expert och erbjudas behandling med MHT (hormonterapi) åtminstone till förväntad Menopausålder (ca 51 år) om inga hinder föreligger och även om du är besvärsfri. Annars ökar risken för utveckling av benskörhet och frakturer, demenssjukdom och hjärt-kärlsjukdom.

 

Text granskad av: Mats Hammar, Professor emeritus och tidigare överläkare i obstetrik och gynekologi, Universitetssjukhuset i Linköping.