Perimenopaus

Klimakteriet - Typ 2

Ofta kallad Förklimakteriet, men den mer korrekta och internationella benämningen för denna period är Perimenopaus. Denna period upplevs för vissa, men inte alla, som utmanande med flera och intensiva symtom. Detta beror på en gradvis minskad östrogen och progesteronproduktion från äggstockarna. Produktionen kan ibland öka igen kortvarigt och du upplever då ofta förbättring i dina symtom. Typ 2:or är ofta i åldersgruppen +45 år, men detta varierar från individ till individ.

Typiska symtom

Oregelbundna blödningar med förlängt intervall mellan blödningarna orsakas av utebliven ägglossning och de allra flesta kvinnor har oregelbundna blödningar av och till under de sista åren innan mensen småningom upphör. Inte sällan är blödningarna rikliga och långvariga. Risken med upprepade stora blödningar är att anemi/blodbrist inträffar. Symtom på anemi är bl.a. ökad trötthet vilket är behandlingskrävande och kan utredas på din vårdcentral.

Andra symtom som kan förekomma

  • Värmevallningar och svettningar. En typisk värmevallning kommer plötsligt och börjar med rodnad samt en intensiv värmekänsla i övre delen av bröstet som sprider sig upp mot halsen till ansiktet och ut i armarna och åtföljs av en ibland kraftig svettning samt även ibland hjärtklappning. Durationen kan vara mellan några sekunder och flera minuter. Symtomen kan komma både nattetid och dagtid. Under perimenopausen uppträder dessa besvär oftare under längre mensuppehåll.
  • Det psykiska måendet kan förändras och försämras. Symtom som oro, humörsvängningar, irritabilitet, nedsatt initiativförmåga och ork, nedstämdhet, sämre minne och fokus kan vara en del av vissa kvinnors vardag.
  • Sömnsvårigheter orsakat av nattliga vallningar eller utan annan förklarlig orsak är ett mycket vanligt symtom som ibland leder till många andra problem i vardagen bland annat trötthet, minnesproblem, nedstämdhet och sämre koncentration. Sömnproblemen uttrycker sig ofta som svårighet att somna, uppvaknande efter bara några timmar och svårighet att somna om igen.
  • Nedsatt sexlust och sämre förmåga att bli upphetsad är vanliga symtom i den sista delen av förklimakteriet. Det kan ha flera orsaker med ibland kan det bero på nedsatt produktion av androgener (testosteron) i kombination med progesteron- och östrogenbrist.
  • Ledsmärtor och stelhet kan förekomma. Problemen kan uppstå i alla leder i kroppen men vanligast är knä, höft, händer/fingrar och rygg.
  • Försämrad metabolism trots att du upplever oförändrad kost och motion är vanligt. Det uttrycker sig ofta som oförklarlig viktuppgång med svårighet att gå ner igen. Viktuppgången brukar vara generell men ofta mer koncentrerad runt magregionen. Med ökad fysisk aktivitet och fokus på att inte förlora muskelmassa kan denna viktuppgång motverkas.
  • Hud- och hårförändringar kan förekomma, ofta med upplevelse av torr och åldrande hud och förändring av håret i form av tunnare och mer sprött hår.
  • Inkontinensbesvär som kan uppstå eller förvärras. Det kan vara både i form av ”urge” eller trängningar dvs plötsligt behov av att behöva kissa och svårighet att hinna till toaletten eller att man läcker vid ansträngning som t.ex. hopp, skratt eller hosta. Om man upplever lite läckage t.ex. vid jämfotahopp kan man prova att använda en tampong just under ett träningspass. Den kan trycka lite på urinröret och göra att man slipper läcka.

Råd till dig som är Typ 2

Sök hjälp hos en medicinsk expert om du misstänker att dina symtom kan bero på klimakteriet. Oberoende av vilken behandling du rekommenderas är det viktigt att starta tidigt för att minska onödigt lidande och öka din livskvalitet. Det är också viktigt att utesluta andra orsaker än klimakteriet som orsak till dina besvär.

 

 

 

Text granskad av: Mats Hammar, Professor emeritus och tidigare överläkare i obstetrik och gynekologi, Universitetssjukhuset i Linköping.

womni_w_white

Womni AB

Org.nr: 559278-6114

Vasagatan 10
111 20 Stockholm

Kontakt

Patientrelaterade frågor?
Logga in på Mina sidor

Företagsrelaterade frågor?
Pressrum

Boka tid