Klimakteriet - Typ 6

Tidig Menopaus

Om du befinner dig i Typ 6 och har kommit tidigt i klimakteriet innebär det att du varit blödningsfri i 1 år innan du nått 45 års ålder men efter 40 år. Tidig Menopaus orsakas av att äggstockarna sviktar och cirka 5% av alla kvinnor får tidig menopaus.

Typiska symtom

Du är blödningsfri och kommer kunna uppleva typiska klimakterierelaterade besvär som bland annat svettningar och värmevallningar, sömnbesvär, psykiska besvär och nedsatt sexlust.

Råd till dig som är Typ 6

Kontakta en medicinsk expert för bedömning och utredning. Du ska alltid erbjudas behandling med MHT (hormonterapi) åtminstone till förväntad Menopausålder (ca 51 år) om inga kontraindikationer/hinder föreligger och även om du är besvärsfri. Annars finns risk för ökad utveckling av benskörhet och frakturer, demenssjukdom och hjärt- kärlsjukdom.

 

Text granskad av: Mats Hammar, Professor emeritus och tidigare överläkare i obstetrik och gynekologi, Universitetssjukhuset i Linköping.