Menopause Rating Scale

Menopause Rating Scale

Menopause Rating Scale Så bedöms dina klimakteriesymtom Vad du behöver för behandling ska bedömas baserat på dina klimakteriesymtom, men hur bedöms dina symtom hos läkaren och vad utgår de ifrån? Menopause Rating Scale (MRS) är ett självskattningsinstrument som används för att mäta svårighetsgraden av symtom under klimakteriet. MRS utvecklades i…

Kliniska studier på testosteron för kvinnor

Kliniska studier på testosteron för kvinnor

Ny studie för kvinnligt testosteron Idag finns det möjlighet till testosteronbehandling för kvinnor i Sverige, men den används främst för specifika medicinska tillstånd och hos kvinnor med klimakteriebesvär är den endast godkänd för behandling av besvär med sexuell dysfunktion. Men detta kan komma att ändras i framtiden efter nya kliniska…

Hormonbehandling minskar risk för Alzheimers sjukdom

Hormonbehandling minskar risk för Alzheimers sjukdom

Hormonbehandling minskar risk för Alzheimers sjukdom En ny studie från University of East Anglia’s Norwich Medical School har visat att kvinnor i tidig klimakterium som tar MHT, menopausal hormonbehandling, har en minskad risk för att utveckla Alzheimers sjukdom och öppnar upp för nya möjligheter för att förebygga sjukdomen. Menopausala hormonbehandlingar,…

Klimakteriesymtom påverkar arbetssituationen för kvinnor

Klimakteriesymtom påverkar arbetssituationen för kvinnor

Klimakteriesymtom påverkar arbetssituationen för kvinnor Med tanke på att en stor del av kvinnorna på arbetsmarknaden är mellan 40 och 59 år gamla, så borde utmaningarna kvinnor möter på grund av klimakteriet vara bättre bemötta av arbetsgivare. I en artikel från 2020, publicerad i Menopause, tidskriften för the North American…

Växtöstrogen som alternativ till hormonbehandling (MHT)

Växtöstrogen som alternativ till hormonbehandling (MHT)

Växtöstrogen som alternativ till hormonbehandling (MHT) Sedan minst 5000 år används örtbaserade produkter med hälsofrämjande och sjukdomshämmande egenskaper inom traditionell kinesisk medicin. Efter ytterligare 2000 år upptäcktes fermenteringens potentierande egenskaper. Många av dagens mediciner har utvecklats från växter. Progesteron och östrogen bildas exempelvis efter enzymatisk process från diosgenin ur yamsrot…

Information och kunskap brister- hos kvinnorna och i vården

Information och kunskap brister- hos kvinnorna och i vården

Information och kunskap brister- hos kvinnorna och i vården Nästan alla kvinnor upplever någon form av besvär i samband med klimakteriet. Det visar en ny undersökning som Socialstyrelsen genomfört bland 2000 kvinnor. Dessutom visade undersökningen att kunskapsnivån hos kvinnorna var oväntad låg. En tredjedel av kvinnorna svarade att de inte…

Individuella samtal med råd, stöd och behandling förbättrar hälsa i klimakteriet

Individuella samtal med råd, stöd och behandling förbättrar hälsa i klimakteriet

Individuella samtal med råd, stöd och behandling förbättrar hälsa i klimakteriet Att inte känna igen sig själv, att inte må bra, men utan direkt sjukdomskänsla. Det är en situation många kvinnor i klimakteriet upplever, enligt Lena Rindner, distriktssjuksköterska och disputerad inom samhällsmedicin och folkhälsa vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Hennes…

Media påverkar bilden av hormonbehandlingar i klimakteriet

Media påverkar bilden av hormonbehandlingar i klimakteriet

Media påverkar bilden av hormonbehandlingar i klimakteriet Från början av 80-talet till 1998 hade användandet av hormonbehandling av menopausala besvär (MHT; menopausal hormonterapi) i Sverige – i denna undersökning från Linköping- ökat från 7% till 50%. Både läkare och kvinnorna upplevde positiva effekter på både vasomotoriska symtom (värmevallningar, svettningar, hjärtklappning)…