Mailpolicy

Vi anser att personlig integritet är en grundläggande rättighet och att du alltid ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Att skicka och ta emot mail innebär i princip alltid att man behandlar personuppgifter. Själva mailadressen i sig är oftast en personuppgift och all annan information i meddelandet som kan kopplas till en enskild person är också personuppgifter. Därför har vi upprättat denna mailpolicy som utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara din integritet.

Vi begränsar användningen av personuppgifter i mail till vad som är nödvändigt för att uppfylla ändamålen och endast när vi har laglig grund. Vi behandlar personuppgifter som skickas till oss via mail för olika ändamål så som:

Ändamål

Utskick av resultat av självskattningstest

Utskick av kunskapsbrev och behandlingsguider

Mailadministration i Mailchimp

Evenemang

Mailkontakt med Womni

Laglig grund

Avtal

Avtal

Avtal

Avtal eller intresseavvägning

Intresseavvägning

Om man tar kontakt med Womni så utgår vi från att avsändaren vill att vi skall ta emot mailet och att vi skall utföra någon handling utifrån det.

Hur Womni hanterar Personuppgifter

Personuppgifterna gallras i enlighet med personuppgiftslagen och annan relevant lagstiftning, vilket betyder att uppgifterna inte sparas längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Vi tar varsamt hand om dina personuppgifter så att du och dina uppgifter ska vara trygga hos oss.
Womni säljer inte dina personuppgifter till någon och vi delar inte ut dina personuppgifter till vem som helst. I vissa fall kan dock Womni komma att dela dina Personuppgifter med utvalda tredje parter som tillhandahåller olika tjänster till Womni. Om det händer ser Womni till att överföringen sker på ett säkert sätt som bevarar din integritet. Dessa tjänster kan till exempel vara medicinska journalsystem (endast för patienter), betalningsleverantörer (endast för patienter), e-postautomatisering och datalagringscenter som är nödvändiga för att Womnis tjänster ska fungera. Dessa utvalda tredje parter omfattas av samma dataskyddslagstiftning som gäller för Womni och får endast behandla personuppgifter i enlighet med gällande lagar och förordningar.

Rätt till tillgång

Du kan när som helst begära en kopia av dina personuppgifter, samt information om hur de har erhållits och hur de används eller distribueras. Detta gäller även uppgifter som finns i din journal. Du har också rätt att överföra dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.
Du kan närhelst avsäga dig kommunikation från Womni genom att avregistrera dig vid kontakttillfället eller maila oss på info@womni.se.
Om du som användare är missnöjd med Womnis behandling av personuppgifter kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen, eller till motsvarande myndighet i det land där du bor eller arbetar
Kommunikationsansvarige hos Womni nås på info@womni.se och policyn för personuppgiftsbehandling som förtydligar hur vi jobbar för att värna om din integritet hittar du här.

womni_w_white

Womni AB

Org.nr: 559278-6114

Vasagatan 10
111 20 Stockholm

Kontakt

Patientrelaterade frågor?
Logga in på Mina sidor

Företagsrelaterade frågor?
Pressrum

Boka tid