Integritetspolicy

Senast uppdaterad 20/5 2024

Denna policy ("integritetspolicy") gäller för de digitala vårdtjänster som Womni AB, org. nr. 559278-6114 (”Womni” eller "vi") tillhandahåller och som du ("du" eller "användaren") får tillgång till via webbplatsen Womni.se som är ansluten till Tjänsten. När du använder Womni's tjänster är Womni personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Womni behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (GDPR) och annan gällande dataskyddslagstiftning.

Behandling av personuppgifter

Womni är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som rör användaren och som Womni samlar in och behandlar. Inga former av personuppgifter samlas in eller sparas så länge inte du som användare blir speciellt tillfrågad att lämna dessa och då hanteras personuppgifterna helt i enlighet med gällande person- och dataskyddslagstiftning. Womnis syfte med behandlingen av personuppgifter är att tillhandahålla användaren en personlig och väl fungerande vårdtjänst, samt för marknadsföringsändamål.

Registrering hos Womni

I samband med registrering för Womnis självskattningstester behandlar Womni personuppgifter som rör användaren i form av mailadress. Mailadressen som du lämnar hos Womni vid samtycke via Internet eller mail registreras i vår kunddatabas och vi kan vid framtida tillfälle komma att kontakta dig via e-post med resultat på självskattningstest, information om nyheter och forskning eller andra erbjudanden kopplade till klimakteriet och kvinnohälsa.

Registrering för Womnis vårdtjänst

I samband med registrering för Womnis vårdtjänst behandlar Womni personuppgifter som rör användaren i form av namn, personnummer, adress, mailadress, telefonnummer och hälsoinformation. Dessa uppgifter behandlas endast i samband med tillhandahållandet av vård till dig som användare eller annars när vårduppdraget förbereds eller administreras.

Hur Womni hanterar Personuppgifter

Personuppgifterna gallras i enlighet med personuppgiftslagen och annan relevant lagstiftning, vilket betyder att uppgifterna inte sparas längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Vi tar varsamt hand om dina personuppgifter så att du och dina uppgifter ska vara trygga hos oss.

Womni säljer inte dina personuppgifter till någon och vi delar inte ut dina personuppgifter till vem som helst. I vissa fall kan dock Womni komma att dela dina Personuppgifter med utvalda tredje parter som tillhandahåller olika tjänster till Womni. Om det händer ser Womni till att överföringen sker på ett säkert sätt som bevarar din integritet. Dessa tjänster kan till exempel vara medicinska journalsystem, betalningsleverantörer, e-postautomatisering och datalagringscenter som är nödvändiga för att Womnis tjänster ska fungera. Dessa utvalda tredje parter omfattas av samma dataskyddslagstiftning som gäller för Womni och får endast behandla personuppgifter i enlighet med gällande lagar och förordningar.

Journalföring

Dina personuppgifter kan komma att överföras till Evimeria EMR AB (org nr 556896-8001) som är leverantör av Womnis system för journalföring. Personuppgifterna kan även komma att överföras till andra vårdgivare genom remisser via journalföringssystemet. Mottagarna av personuppgifter får endast tillgång till sådana personuppgifter som behövs för utförandet av sina åtaganden.

Vid användning av Womnis vårdtjänster lagras personuppgifter, i enlighet med den skyldighet som Womni har enligt Patientdatalagen (2008:355), under 10 år från det att den sista anteckningen gjordes i journalen, eller den längre tid som påkallas av uppdragets natur. Du kan dock kontakta IVO och begära att uppgifter raderas.

Vetenskaplig forskning

I framtiden strävar vi på Womni efter att dela våra anonymiserade och aggregerade insikter med statliga organ, forskningsinstitut och allmänheten så att Womni – med din hjälp – kan bidra till att förbättra vården för alla kvinnor.

Vi kan komma att behandla information om din användning av Womnis tjänst för forskningsändamål som till exempel syftar till att öka den vetenskapliga kunskapen inom medicin, hälsa och vård. Sådan analys görs endast på gruppnivå och resultaten kan därför inte kopplas till dig som individ. Vi presenterar endast aggregerade resultat med icke-identifierbara uppgifter (anonymiserade uppgifter). Anonymiserade uppgifter kan delas med tredje part för forskningsändamål. Bestämmelserna om dataskydd gäller inte för de anonymiserade uppgifterna eftersom registrerade personer inte kan identifieras.

Webbplatser och tjänster från tredje part

Womni's webbplats eller andra delar av Womnis's tjänster kan innehålla länkar till webbplatser och tjänster som tillhör tredje part. Om du väljer att besöka webbplatser och tjänster som tillhör tredje part gäller inte längre denna integritetspolicy, och du bör istället ta del av den tredje partens integritetspolicy.

Rätt till tillgång

Du kan när som helst begära en kopia av dina personuppgifter, samt information om hur de har erhållits och hur de används eller distribueras. Detta gäller även uppgifter som finns i din journal. Du har också rätt att överföra dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

Du kan närhelst avsäga dig kommunikation från Womni genom att avregistrera dig vid kontakttillfället eller maila oss på info@womni.se.

Om du som användare är missnöjd med Womnis behandling av personuppgifter kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen, eller till motsvarande myndighet i det land där du bor eller arbetar.

womni_w_white

Womni AB

Org.nr: 559278-6114

Vasagatan 10
111 20 Stockholm

Kontakt

Patientrelaterade frågor?
Logga in på Mina sidor

Företagsrelaterade frågor?
Pressrum

Boka tid