Integritetspolicy

Senast uppdaterad 13/12 2021

Denna policy ("integritetspolicy") gäller för de digitala vårdtjänster som Womni AB, org. nr. 559278-6114 (”Womni”) tillhandahåller och som du ("du" eller "användaren") får tillgång till via webbplatsen Womni.se som är ansluten till Tjänsten.

Behandling av personuppgifter

Womni är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som rör användaren och som Womni samlar in och behandlar. Inga former av personuppgifter samlas in eller sparas så länge inte du som användare blir speciellt tillfrågad att lämna dessa och då hanteras personuppgifterna helt i enlighet med gällande person- och dataskyddslagstiftning. Womnis syfte med behandlingen av personuppgifter är att tillhandahålla användaren en personlig och väl fungerande vårdtjänst, samt för marknadsföringsändamål.

Mailadressen som du lämnar hos Womni vid samtycke via Internet eller mail registreras i vår kunddatabas och vi kan vid framtida tillfälle komma att kontakta dig via e-post med information om nyheter, ny forskning eller andra erbjudanden kopplade till klimakteriet.

Vi respekterar ditt förtroende och lämnar aldrig ut din e-postadress till tredje part.

I samband med registrering för Womnis vårdtjänst behandlar Womni personuppgifter som rör användaren i form av namn, personnummer, adress, mailadress, telefonnummer och hälsoinformation. Dessa uppgifter behandlas endast i samband med tillhandahållandet av vård till användaren eller annars när vårduppdraget förbereds eller administreras.

Personuppgifterna gallras i enlighet med personuppgiftslagen och annan relevant lagstiftning, vilket betyder att uppgifterna inte sparas längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Vi tar varsamt hand om dina personuppgifter så att du och dina uppgifter ska vara trygga hos oss.

Du har rätt att begära ett registerutdrag från Womni AB för att kunna kontrollera vilken information som finns registrerad och kan närhelst du vill avsäga dig kommunikation från oss genom att avregistrera dig vid kontakttillfället eller maila oss på info@womni.se.

Dina personuppgifter kan komma att överföras till Evimeria EMR AB (org nr 556896-8001) som är leverantör av Womnis system för journalföring. Personuppgifterna kan även komma att överföras till andra vårdgivare genom remisser. Mottagarna av personuppgifter får endast tillgång till sådana personuppgifter som behövs för utförandet av sina åtaganden.

Vid användning av Womnis vårdtjänster lagras personuppgifter, i enlighet med den skyldighet som Womni har enligt Patientdatalagen (2008:355), under 10 år från det att den sista anteckningen gjordes i journalen, eller den längre tid som påkallas av uppdragets natur.

Cookies

Womni använder google analytics och cookies som är textfiler som sparas på din dator, om du samtycker till det. Vi använder cookies på vår webbplats för att:

-   Säkra driften av webbplatsen

-   Förbättra webbplatsens innehåll, din upplevelse och vårt digitala vårdutbud

-   Visa mer relevant innehåll på webbplatsen och i våra annonser

Här kan du göra inställningar för cookies

Om du blockerar alla cookies (inklusive nödvändiga sådana) i din webbläsare, riskerar du att inte få tillgång till hela eller delar av vår webbplats.

Här kan du ändra i inställningar i din webbläsare för att blockera Analytics.

Om du gör det riskerar du att inte kunna använda alla funktioner på vår webbplats fullständigt.

Om du som användare är missnöjd med Womnis behandling av personuppgifter kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen, eller till motsvarande myndighet i det land där du bor eller arbetar.