När ska jag sluta med hormonbehandling?

Det finns idag i princip ingen övre gräns längre. Fördelarna och nackdelarna måste övervägas noggrant. Med en balanserad hormonbehandling så naturligt som möjligt är du dock på god väg att hålla dig frisk länge! Det känns onödigt att sluta med hormonbehandlingen om allt fungerar bra. Den förebyggande hälsoeffekten finns sannolikt…

När kan jag börja med hormonbehandling?

Du kan börja hormonbehandling om du har klara tecken på hormonsvikt. Det är svårt i början av klimakteriet när hormonnivåerna fluktuerar kraftigt. Då upplevs ibland en hormonbehandling som belastande med biverkningar som bröstspänningar och mellanblödningar om dina egna hormonnivåer är tillfälligt förhöjda vid samtidig hormonbehandling. Men håll ut, det blir…

Borde jag få hormonbehandling trots att jag inte upplever vallningar?

Indikation för hormonbehandling är POI och stark risk eller redan manifest osteoporos, utöver vasomotoriska besvär. Medelåldern för menopaus är 52 år. Vid prematur menopaus har kvinnan en hormonsvikt redan 10 år innan hon kommer ikapp sina medsystrar, även om hon inte upplever klassiska klimakteriebesvär. Men om din mens slutar och…

Kan jag börja med hormonbehandling trots att det är 10 år efter min menopaus?

Nej, endast i undantagsfall. Vi har tidigare pratat om det ”terapeutiska fönstret”. Enligt dagens kunskapsläge är det alltså för sent att börja en systemisk behandling >10 år efter menopausen. Men om du fortfarande lider av klimakteriebesvär och inte har några kontraindikationer mot hormonbehandling så kan läkaren överväga en skonsam behandling,…

Kan progesteronkräm tas som kräm på huden istället för gulkroppshormontabletter min doktor har skrivit ut?

Progesteron säljs på nätet som kräm, progesteronkräm. Enstaka berättelser av patienter talar för en effekt främst på psyket. Det är svårt att göra en studie på något som är allmänt tillgängligt och där man inte kan kontrollera tillförseln. Placeboeffekten är mycket hög. Det finns ingen bevisad effekt av progesteronkräm på…

Finns inte progesteron registrerat i Sverige som läkemedel?

Hormonet progesteron är ett registrerat läkemedel i Sverige som säljs som vaginalgel eller vagitorier vid behandling under graviditet, speciellt vid assisterad befruktning. Progesteron som orala piller är dock i skrivande stund ännu inte registrerat som läkemedel mot klimakteriebesvär. Behandlingar i slidan kan vara ett alternativ, men är enligt min erfarenhet…

Är progesteron samma som gestagen?

Det ursprungliga hormonet ”progesteron” som är kroppsidentiskt skiljer sig från gestagener, som är kemiskt förändrade progesteronmolekyler med helt skilda egenskaper jämfört med det naturliga progesteronet. Men det är viktigt att veta att progesteron kommer från växtriket, från jamsroten eller soja. Men det behövs en kemisk omvandling för att bli ett…

Måste man ta lägsta möjliga dos under kortast möjliga tid med hormonbehandling?

Den lägsta möjliga dos kan inte vara fel, om man tänker på risker och biverkningar. Men det behöver vara en rimlig terapeutisk effekt, annars är det inte någon nytta heller. Behandlingstiden däremot är individuell för kvinnor som har en skonsam behandling, inga biverkningar och mår bra. Det finns ingen övre…