Socialstyrelsens studie visar stor geografisk skillnad i klimakterievård

Womni vill att alla kvinnor i klimakteriet ska få rätt och jämlik vård i Sverige.
Vad menar vi med det då?

Idag finns en stor okunskap hos kvinnor om vad klimakteriet är och hur det ska behandlas. Ämnet är, likt många andra kvinnorelaterade hälsoproblem, relativt tabubelagt trots att halva befolkningen går igenom detta stadie.

På grund av denna brist på utbildning och kunskap kan det vara svårt att veta när man som kvinna borde söka hjälp och var i vårdkedjan man ska börja. Många upplever även att det är svårt att hitta bra vård för klimakteriebesvär.

Under 2019 fick Socialstyrelsen i uppdrag att för första gången kartlägga vård och behandling av klimakteriebesvär ur perspektivet jämlik vård. Studien som presenterades i februari år 2020 gick inte in på djupet i allmänvården utan hade som mål att endast kartlägga och studera kvinnor i klimakteriets vanor inom vården, såsom läkemedelsanvändning, besvär och vårdbesök.

Studien kom fram till att det finns stor geografisk skillnad i vård och behandling över landet.

Enligt tidigare studier vet vi att omkring 70 procent av alla 47–56-åriga kvinnor har klimakteriebesvär i form av värmevallningar och svettningar. Även torra och sköra slemhinnor är vanligt. Kartläggningen av Socialstyrelsen visar att endast 11 procent av landets 45–60-åriga kvinnor hämtade ut receptbelagda läkemedel mot dessa besvär under 2018.

Förskrivna läkemedel för klimakteriet var dessutom nästan dubbelt så många per 1000:e kvinna i Stockholm än andra län och behandlingar som hormonläkemedel vid klimakteriebesvär var betydligt vanligare i vissa delar av landet.

69 % av hormonläkemedel skrevs ut av gynekologer och endast 24% skrevs ut av allmän läkare. Att en så stor andel av patienter med klimakteriebesvär idag får behandling i form av hormonläkemedel inom gynekologisk öppenvård kan tyda på en ineffektiv resursanvändning från allmänläkarnas sida skriver studien i sammanfattningen.

Socialstyrelsens kartläggning visar dessutom att vårdkontakterna inom gynekologisk öppenvård varierar kraftigt i landet. Antalet vårdkontakter i Stockholm var upp till 7 gånger vanligare än i vissa andra län. Detta innebär att tillgången till den mest specialiserade vården inte är jämnt fördelad i Sverige.

– Utifrån denna första kartläggning behöver vi nu fördjupa bilden, för att bedöma behovet av åtgärder för att förbättra råd, stöd och behandling till kvinnor i klimakteriet, säger Christina Strååt, projektledare på Socialstyrelsen.

Läs hela studien här >>

 

Vi på Womni välkomnar fördjupande studier kring detta problem och så länge skapar vi en plattform för kunskap och hjälp till rätt vård för alla kvinnor i Sverige.

womni_w_white

Womni AB

Org.nr: 559278-6114

Vasagatan 10
111 20 Stockholm

Kontakt

Patientrelaterade frågor?
Logga in på Mina sidor

Företagsrelaterade frågor?
Pressrum

Boka tid