Pressrelease Klimakterievård

Bättre klimakterievård tjänar alla på

Råkar det bara vara så att klimakteriet sammanfaller med det faktum att kvinnor i 50-årsåldern är den högst sjukskrivna arbetsgruppen*? Kvinnor sjukskrivs i högre grad än män efter 40 års ålder och stress är den vanligaste sjukskrivningsorsaken. Det finns naturligtvis fler faktorer som spelar in, men efter att ha utfört bedömningar av mer än 2000 kvinnor i övergångsåldern så tror inte vi på Womni att det är en slump, utan en konsekvens av att klimakteriet påverkar hälsan och måendet på flera plan i livet.

Womnis grundare Dr Naomi Flamholc gjorde under 2019 en studie som allmänläkare på en vårdcentral och valde att rikta in sig på klimakteriet och efterfrågade kvinnor som lider av klimakteriebesvär.
- Gensvaret var enormt. Så många kvinnor som hörde av sig med diffusa symtom, som hade svårt att klara sitt arbete, humörsvängningar som påverkade familjen och fysiska åkommor som begränsade aktivitet, berättar Naomi Flamholc.

naomi_avatar

Eftersom vårdutbudet i denna Stockholmsförort var bra, ställde sig Dr Flamholc väldigt frågande till hur det såg ut i Sverige i stort och framförallt där vård inte är lika tillgänglig enligt rapport från socialstyrelsen år 2021**.

Efter denna insikt valde Dr. Flamholc att starta Womni, ett privat digitalt vårdbolag som erbjuder klimakterierådgivning och individuell behandling av vårdpersonal med specialutbildning inom klimakteriet i hela landet. Genom arbetet med Womni har Dr Naomi fortsatt undersöka hur det kommer sig att så många kvinnor går obehandlade eller hade svårt att hitta rätt vård, och kommit fram till följande slutsatser;

1. För låg kunskap
Utbildning om klimakteriet är väldigt kort för en allmänläkare och intresset för denna typ av patient är generellt lågt i jämförelse med andra patientgrupper av liknande storlek.

2. Klimakteriesymtom blir förbisedda på vårdcentralerna
Kvinnor med klimakteriebesvär skall i första hand söka sig till primärvården. Men allmänläkarna har inte alltid på sig ”klimakterieglasögon” och andra klimakteriesymtom än de klassiska vallningarna går förbisedda. Detta är beklagligt då denna patientgrupp egentligen ämnar sig bra i primärvården där man är van att se hela människan och klimakteriet ofta handlar mer om livet än bara underlivet.

3. Vårdavtalet gynnar inte klimakteriepatienter
Denna typ av patient är svår att hantera och administrera på endast 10-15 minuter för en läkare. Det krävs ofta en djupare genomgång av livsstilsfaktorer och flertalet symtom samt läkemedelsrekommendationer, det hinns helt enkelt inte med. Flera gynmottagningar i landet nekar i dagsläget nya klimakteriepatienter som resulterar i att kvinnor mår dåligt när behandling finns att få.

4. Klimakteriet är ett naturligt tillstånd
Likt PMS, förlossning och graviditet är klimakteriet ett naturligt tillstånd och klassas inte som sjukdom. Fokus på kvinnans välmående i medelåldern överskuggas av just denna benämning och symtom tas inte alltid på allvar. De viftas ofta bort som ”naturliga och ålderbetingade”, eller med motivationen att det ”går över”. Klimakteriesymtom pågår normalt i 5-10 år, men för vissa, livet ut.

Graf-sjukskrivning-1

Kvinnor är sjukskrivna i nästan dubbelt så hög utsträckning som män***. Skillnaderna i sjukfrånvaro får konsekvenser för livsinkomster och framtida pension och med obehandlade klimakteriesymtom riskerar de att även få långtgående konsekvenser för hälsan.

- Det krävs ett krafttag för att förbättra situationen inom vården för dessa kvinnor, men tyvärr finns inte viljan där idag. Sverige kan bättre och med Womni ser jag stor potential i att kunna förbättra siffrorna för kvinnors mående och efterföljande konsekvenser som sjukskrivningar i åldern 40-60 år, avslutar Dr. Naomi Flamholc.

För mer information vänligen kontakta Elin Emanuelsson, pressansvarig på elin@womni.se
Läs mer om Womnis vårdtjänster 

* https://mb.cision.com/Public/1167/9925635/a1339b6063181fdf.pdf

** https://www.socialstyrelsen.se

*** https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/riksrevisionens-granskningsrapport/jamstalld-sjukfranvaro--bedoms-man-och-kvinnor_H7B519/html

 

womni_w_white

Womni AB

Org.nr: 559278-6114

Vasagatan 10
111 20 Stockholm

Kontakt

Patientrelaterade frågor?
Logga in på Mina sidor

Företagsrelaterade frågor?
Pressrum

Boka tid