PMDS ökar risken för tidig menopaus

Studie visar koppling till tidig menopause och svårare symtom

I en kohortstudie utförd i USA genom Karolinska institutet, Premenstrual Disorders, Timing of Menopause, and Severity of Vasomotor Symptoms, undersöktes om förekomsten av premenstruella besvär (PMDS) hos kvinnor är förknippad med en ökad risk för tidig menopaus och menopausrelaterade vasomotoriska symtom (t.ex. värmevallningar, svettningar, hjärtklappning, sömnproblem, ledvärk). Studien använde data från Nurses' Health Study II, som samlades in från 1991 till 2017, och analysen utfördes från augusti 2022 till mars 2023.

Här sammanställer vi de viktigaste resultaten av studien:

PMDS och tidig menopaus: Kvinnor med PMDS hade en betydligt högre risk att uppleva tidig menopaus (menopaus före 45 års ålder) jämfört med kvinnor utan PMDS. Detta samband var oberoende av kända faktorer som ålder, vikt, etnicitet, utbildningsnivå, rökning, alkoholkonsumtion, fysisk aktivitet och av andra psykiatriska sjukdomar.

PMDS och menopausrelaterade VMS: Kvinnor med PMDS var också mer benägna att rapportera måttliga eller svåra menopausrelaterade vasomotoriska symtom jämfört med kvinnor utan PMDS. Sambandet var starkare för måttliga eller svåra VMS och för ihållande vasomotoriska symtom (som varade i mer än 5 år).

PMDS-subtyper: Studien fann att både premenstruellt syndrom (PMS) och trolig premenstruell dysforisk störning (PMDD) var förknippade med måttliga eller svåra vasomotoriska symtom, med PMDD som visade ett något starkare samband.

Möjliga underliggande mekanismer: Studien antyder potentiella biologiska förklaringar till dessa samband, såsom förändrade hypotalamus-hypofys-svar, inflammationsprofiler och vaskulär tonus hos kvinnor med PMDS, vilket kan bidra till tidig menopaus och VMS.

Resultaten tyder på att PMDS kan vara en indikation på en underliggande fysiologi som är kopplad till tidig menopaus och vasomotoriska symtom, och denna information kan hjälpa läkare att identifiera kvinnor som riskerar att drabbas av för tidig menopaus och svåra symtom under klimakteriet. Studien understryker behovet av ytterligare forskning för att förstå de underliggande mekanismerna och de potentiella hälsorisker som är förknippade med PMDS, tidig menopaus och vasomotoriska symtom.

Läs hela studien här

Vad kan du göra själv?

Forskning visar att fysiska besvär under PMS är vanliga och kan påverka kvinnors dagliga liv på flera sätt. De vanligaste fysiska symtomen på PMS är:

 • Ät regelbundna måltider och mellanmål. Detta hjälper till att hålla blodsockernivåerna stabila och minskar risken för att bli hungrig.
 • Välj hälsosamma livsmedel. Välj mat som är rik på protein och fibrer. Protein och fibrer hjälper dig att känna dig mätt längre.
 • Undvik söta drycker och livsmedel.
 • Motionera regelbundet. Motion kan hjälpa till att minska aptiten och sötsuget.
 • Ha alltid hälsosamma snacks till hands. Detta kan hjälpa dig att undvika att äta onyttiga snacks när du känner dig hungrig.
 • Försök att hitta andra sätt att hantera stress. Stress kan bidra till ökad aptit och sötsug.

När du bör söka hjälp

Om ökad aptit och sötsug är svåra att hantera, är det viktigt att prata med en läkare. Läkaren kan hjälpa till att identifiera orsaken till dina symtom och utveckla en behandlingsplan.

Hur kan jag få hjälp?

Har du symtom som du vill utreda kan du boka tid hos en kunnig läkare på Womni för hjälp med provtagning, diagnosticering och ev förskrivning av läkemedel för både PMS och andra besvär.

Womni erbjuder rådgivning och individuell behandling av läkare med specialkompetens inom kvinnohälsa.

Boka tid med läkare

För kvinnor som önskar utredning och diagnosticering  samt att diskutera möjligheten till hormonell- eller annan medicinsk behandling av Läkare med specialkompetens inom PMS.

25 min/ 950 kr
Digitalt möte / Telefon - du väljer!

Genomgång av din hälsoenkät, upplevda symtom och hormonella fas

Individanpassad rådgivning samt rekommenderad behandling

Vid behov förskrivning av:

 • Hormonbehandling
 • Remisser
 • Övriga läkemedel
 • FAR (fysisk aktivitet på Recept)
 • Preventivmedel

Ökat apitsug under PMS

Upp till 80 % av kvinnorna upplever ökad aptit och sötsug som ett symtom under den luteala fasen av menstruationscykeln, som är den andra halvan av cykeln.

Det finns flera teorier om varför ökad aptit och sötsug uppstår under PMS. En teori är att hormonella förändringar som sker under den luteala fasen kan påverka hjärnans hungercentrum. En studie från 2018 visade att kvinnor som upplevde PMS hade lägre nivåer av leptin, ett hormon som hjälper till att reglera aptiten, under den luteala fasen. En annan studie från 2019 visade att kvinnor som upplevde PMS hade högre nivåer av ghrelin, ett hormon som stimulerar aptiten, under den luteala fasen.

Dessa studier tyder på att hormonella förändringar som sker under den luteala fasen kan påverka hjärnans hungercentrum och leda till ökad aptit och sötsug.

En annan teori är att ökad aptit och sötsug kan vara ett sätt för kroppen att kompensera för förluster av mineraler och salter som kan uppstå under PMS. En studie från 2017 visade att kvinnor som upplevde PMS hade lägre nivåer av kalium, magnesium och natrium under den luteala fasen. Dessa mineraler och salter är viktiga för att reglera vätskebalansen i kroppen. Den studien förklarar varför kvinnor som upplever PMS kan ha ökad aptit och sötsug som ett sätt att kompensera för förluster av mineraler och salter.

Andra teorier är att det kan vara ett sätt för kroppen att lagra energi inför menstruationen eller ett sätt för kroppen att hantera stress som kan uppstå under PMS.

Vad kan du själv göra

Det finns flera saker som kvinnor kan göra för att hantera ökad aptit och sötsug under PMS. Dessa inkluderar:

 • Ät regelbundna måltider och mellanmål. Detta hjälper till att hålla blodsockernivåerna stabila och minskar risken för att bli hungrig.
 • Välj hälsosamma livsmedel. Välj mat som är rik på protein och fibrer. Protein och fibrer hjälper dig att känna dig mätt längre.
 • Undvik söta drycker och livsmedel. Dessa kan bidra till viktökning.
 • Motionera regelbundet. Motion kan hjälpa till att minska aptiten och sötsuget.
 • Ha alltid hälsosamma snacks till hands. Detta kan hjälpa dig att undvika att äta onyttiga snacks när du känner dig hungrig.
 • Drick mycket vatten. Vatten kan hjälpa dig att känna dig mätt och kan också hjälpa till att minska sötsuget.
 • Försök att hitta andra sätt att hantera stress. Stress kan bidra till ökad aptit och sötsug.

  Det är viktigt att hitta en balans mellan att äta tillräckligt för att hålla dig mätt och att undvika att äta för mycket. Att äta hälsosamma livsmedel och motionera regelbundet kan hjälpa dig att hantera ökad aptit och sötsug under PMS och hålla en hälsosam vikt.

womnihealth_icons-03

Vill du få mer kunskap om kvinnohälsa och PMS?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Vad våra patienter tycker om oss

icon_ratings2
womni_w_white

Womni AB

Org.nr: 559278-6114

Vasagatan 10
111 20 Stockholm

Kontakt

Patientrelaterade frågor?
Logga in på Mina sidor

Företagsrelaterade frågor?
Pressrum

Boka tid