I vissa fall kommer läkaren att bedöma att gynekologisk undersökning är nödvändig för att gå vidare med eventuell behandling, t.ex. vid kraftiga blödningar.