PMS symtom
Trötthet

Hur yttrar sig symtomet?

Att känna sig trött och låg på energi ibland är ofrånkomligt, både för kvinnor och män. Men för kvinnor kan det även finnas en hormonell orsak till trötthet, t.ex. är det inte ovanligt att känna sig trött varje månad innan mens. En annan orsak till trötthet är rikliga menstruationsblödningar som kan leda till låga järnvärden. Låga järnvärden innebär att kroppen inte får tillräckligt med hemoglobin och den börjar gå på sparlåga.

Trötthet kan beskrivas som en känsla av utmattning, svaghet eller bristande energi. Det kan påverka kvinnors dagliga liv och kan göra det svårt att koncentrera sig, arbeta eller studera.

Hur yttrar sig symtomet?

Det går att dela in trötthet, åtminstone rent teoretiskt, i tre olika typer;

 1. Fysisk trötthet som kan uppstå t.ex. efter en tids sjukdom eller vid låga järnvärden.
 2. Psykisk trötthet som kan uppstå t.ex. när det är många känslor att hantera.
 3. Mental trötthet som kan uppstå t.ex. efter en längre tids för högt arbetstempo.

Vad kan du göra själv?

Symtom med trötthet går ofta över efter vila eller efter arbetsjustering, stressreducering, kostomläggning, start med fysisk aktivitet men ibland blir den bestående.

Om tröttheten består eller förvärras behöver det tas på allvar och inte negligeras. Det är viktigt att utesluta andra orsaker än sviktande könshormoner. Det är många tillstånd som har trötthet som symtom, t.ex:

 • Utmattningssyndrom
 • Känslomässiga trauman
 • Högt blodtryck
 • Sköldkörtelbesvär
 • Diabetes
 • B12 brist
 • Järnbrist
 • Tarmsjukdomar
 • Infektioner
 • Akut eller kronisk smärta
 • För lite fysisk aktivitet
 • Bristfällig kost (stigande ålder)
 • Även cancer och andra komplexa sjukdomar kan ge trötthet som symtom

Hur kan jag få hjälp?

Trötthet kan skapa en dålig spiral och leda till andra symtom som på sikt kan leda till försämrad livskvalitet. Därför bör du ta den på allvar. Känner du dig oförklarligt trött ska du med fördel boka ett möte med vårdpersonal.

När du träffar en barnmorska eller läkare på WOMNI kommer följande frågeställningar tas upp:

 • Har du en rikligt menstruation?
 • När kontrollerades järnvärdet sist?
 • Hur är din sömnkvalitet?
 • Hur ser vardagen ut?
 • Hinner du med att återhämta dig?
 • Finns det konflikter i livet, gamla eller nya?
 • Orkar du med att träna?
 • Hur ser kosten ut?
 • Övriga sjukdomar

Anser läkaren eller barnmorskan att det är relevant att ta ett blodprov skickas en remiss för blodprovtagning till ditt närmaste provtagningsställe i Sverige.

Har du symtom som du vill utreda kan du boka tid hos en kunnig läkare på Womni för hjälp med provtagning, diagnosticering och ev förskrivning av läkemedel för både PMS och andra besvär.

Womni erbjuder rådgivning och individuell behandling av läkare med specialkompetens inom kvinnohälsa.

Boka tid med läkare

För kvinnor som önskar utredning och diagnosticering  samt att diskutera möjligheten till hormonell- eller annan medicinsk behandling av Läkare med specialkompetens inom PMS.

25 min/ 950 kr
Digitalt möte / Telefon - du väljer!

Genomgång av din hälsoenkät, upplevda symtom och hormonella fas

Individanpassad rådgivning samt rekommenderad behandling

Vid behov förskrivning av:

 • Hormonbehandling
 • Remisser
 • Övriga läkemedel
 • FAR (fysisk aktivitet på Recept)
 • Preventivmedel
womnihealth_icons-03

Vill du få mer kunskap om kvinnohälsa och PMS?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Vad våra patienter tycker om oss

icon_ratings2
womni_w_white

Womni AB

Org.nr: 559278-6114

Vasagatan 10
111 20 Stockholm

Kontakt

Patientrelaterade frågor?
Logga in på Mina sidor

Företagsrelaterade frågor?
Pressrum

Boka tid