Stress vid PMS

Hur påverkar stress PMS?

Flera studier tyder på att kvinnor med PMS upplever mer stress jämfört med kvinnor utan. Även under övriga delar av menscykeln har kvinnor med PMS mer kronisk stress, dvs både under follikulär och luteal fas. Det går nästan att anta att kvinnor med PMS har en förhöjd stresskänslighet

Stress kan enligt studierna påverka PMS på flera sätt. Stress kan;

Förstärka symtom: Stress kan göra att symtom som humörsvängningar, trötthet och smärta blir mer intensiva.
Förlänga symtom: Stress kan göra att symtom varar längre än de normalt skulle göra.
Öka risken för PMDS: Stress kan öka risken för att utveckla PMDS, premenstruellt dysforiskt syndrom, som är en allvarligare form av PMS.

Vad kan du göra själv?

PMS kan förvärras av faktorer som tex yttre stress, sömnstörning men även daglig stress från arbets- och familjeliv kan påverka intensiteten. Orimlig ansvarsbörda för hushåll och relationer ger upphov till ökad stress och påverkar på så vis upplevelsen av PMS. Lågt psykosocialt stöd och små möjligheter till återhämtning leder till värre PMS. Återkommande psykosocial stress blir aldrig en vana utan leder till en förhöjd stresskänslighet.

Med följande rekommendationer kan du sänka upplevelsen av stress för att påverka PMS positivt;

  • Kognitiv beteendeterapi KBT, med fokus på stresshantering
  • Regelbunden fysisk aktivitet under minst 3 månader
  • Ökad hänsyn till sina behov och sänka kraven på sig själv
  • Dra sig undan lite för ökat självomhändertagande under PMS

Det är viktigt att notera att de studier som gjorts på stress och PMS är observationella, vilket innebär att de inte kan bevisa hur stress orsakar PMS. Det är t.ex. möjligt att kvinnor som upplever stress också är mer benägna att uppleva PMS-symtom av andra orsaker

När du bör söka hjälp

Om du upplever att PMS symtom påverkar din livskvalitet negativt och symtomen trots minskad stress inte avtar bör du söka hjälp via vården. Det finns behandlingar och hjälp att få och du ska kunna leva ett aktivt och lyckligt liv med PMS.

Hur kan jag få hjälp?

Har du symtom som du vill utreda kan du boka tid hos en kunnig läkare på Womni för hjälp med provtagning, diagnosticering och ev förskrivning av läkemedel för både PMS och andra besvär.

Womni erbjuder rådgivning och individuell behandling av läkare med specialkompetens inom kvinnohälsa.

Boka tid med läkare

För kvinnor som önskar utredning och diagnosticering  samt att diskutera möjligheten till hormonell- eller annan medicinsk behandling av Läkare med specialkompetens inom PMS.

25 min/ 950 kr
Digitalt möte / Telefon - du väljer!

Genomgång av din hälsoenkät, upplevda symtom och hormonella fas

Individanpassad rådgivning samt rekommenderad behandling

Vid behov förskrivning av:

  • Hormonbehandling
  • Remisser
  • Övriga läkemedel
  • FAR (fysisk aktivitet på Recept)
  • Preventivmedel

Referenser
1. Stress and the risk of premenstrual syndrome and premenstrual dysphoric disorder: a systematic review and meta-analysis; by Sabyasachi Maity, Jadzia Wray, Tamara Coffin, Reetuparna Nath, Shreya Nauhria, Ramsagar Sah, Randall Waechter, Prakash Ramdass, Samal Nauhria. Journal of Affective Disorders 2022.
2. Relationen mellan livsstilsfaktorer, stress, sömnproblem och premenstruellt syndrom, Sara Grubb & Jessica Österberg-Klang 2019.
3. Internetmedicin.se

womnihealth_icons-03

Vill du få mer kunskap om kvinnohälsa och PMS?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Vad våra patienter tycker om oss

icon_ratings2
womni_w_white

Womni AB

Org.nr: 559278-6114

Vasagatan 10
111 20 Stockholm

Kontakt

Patientrelaterade frågor?
Logga in på Mina sidor

Företagsrelaterade frågor?
Pressrum

Boka tid