Så kan PMS påverka ditt liv

Symtom

PMS är vanligt förekommande, det finns de som till och med säger att PMS är ett normalt tillstånd. Samtidigt finns diagnoskriterier för PMS, det innebär symtom utanför det normala. En del anser att en diagnos kan hjälpa till att öka statusen av PMS.

Hur kvinnor påverkas av PMS varierar. Symptomen kan vara milda, men ibland väsentligt påverka det dagliga aktiviteter. Ungefär 30% av kvinnorna i fertil ålder uppger minskad livskvalitet under PMS och ungefär 5–8 % har den svåraste formen, PMDS, och påverkas ytterligare.

 

Så yttrar sig symtomen

Under lutealfasen, veckorna efter ägglossning och innan mens, sker förändringar i hjärnan som påverkar emotionell och kognitiv funktion. Humör- och beteendesymptom, inklusive irritabilitet, rastlöshet, ångest, nedstämdhet, gråtmildhet och humörsvängningar, är de mest plågsamma, men de fysiska besvären, som tex ömhet/smärta i brösten och uppsvullnad, kan också vara problematiska. Det är heller inte ovanligt att kvinnor upplever minskat intresse för dagliga aktiviteter, koncentrationssvårigheter, trötthet och minskad energi

Under PMS är det rationella tänkandet och förmågan att lösa problem nedsatt. Kvinnor med PMS har högre frånvaro från arbetet och skolan samt uppger försämrad arbetsförmåga innan mens jämfört med kvinnor utan PMS. En del kvinnor upplever att det har två versioner av sig själva under menstruationscykeln, ett PMS-jag och en annan version av sig själv. I stunden under PMS känns kan en reaktion kännas rimlig men i efterhand kan reaktionen kännas överdriven och skapa skuld och skamkänslor.

Vad är viktigt under PMS?

Att bli tagen på allvar och att bli lyssnad på! Förståelse för vad som sker kan lindra besvär. Att med hjälp av vårdgivare, enskilt eller i grupp, eller genom terapi, individuell eller i grupp, få lära sig om PMS, menscykel, få hjälp med att känna in vad man själv behöver, stresshantering, kosthållning har ofta en positiv effekt.

Hur kan du förbättra måendet under PMS?

Det finns sätt att mildra symtom under PMS och mycket handlar om att försöka optimera din hälsa så att kroppen kan hantera symtomen med bästa möjliga utgångsläge.
Ta hand om dig extra mycket

Ta hand om dig extra mycket, vad behöver du?

 • Regelbunden träning
 • En del kvinnor drar sig undan under PMS, de får mildare symtom när de får vara i fred
 • Regelbundna vanor med bra kost så att du har ett stabilt blodsocker och ger kroppen det den behöver för att kunna fungera.
 • Sparsamt med alkohol
 • Minst 7-8 timmars sömn i sträck
 • Minska stress; yoga, mindfulness, yoga men även att planera om möten. Finns det något som kan vänta till efter mens
 • En del kvinnor vänder sig till sociala plattformar för att få kontakt med andra med liknande besvär. Att prata om sina besvär kan ha en lindrande effekt.
 • KBT, kognitiv beteendeterapi

När du bör söka hjälp

Om inget av tipsen ovan hjälper börjar det bli dags med ett samtal med en vårdgivare, förslagsvis läkare eller barnmorska. Inför mötet rekommenderas du ofta att börja föra dagbok över symtom under din PMS. Det finns flera olika mensappar att ladda ner som hjälpmedel.

Det optimala är om du har fört dagbok under minst två menscykler innan ditt möte. Då får du en bättre bild över vilka symtom du upplever enbart under 1-2 veckor innan mens. Finns symtomen även med på andra tider än mellan ägglossning och mens behöver du istället boka tid till en läkare för att utesluta andra diagnoser.

Hur kan jag få hjälp?

Har du symtom som du vill utreda kan du boka tid hos en kunnig läkare på Womni för hjälp med provtagning, diagnosticering och ev förskrivning av läkemedel för både PMS och andra besvär.

Womni erbjuder rådgivning och individuell behandling av läkare med specialkompetens inom kvinnohälsa.

Boka tid med läkare

För kvinnor som önskar utredning och diagnosticering  samt att diskutera möjligheten till hormonell- eller annan medicinsk behandling av Läkare med specialkompetens inom PMS.

25 min/ 950 kr
Digitalt möte / Telefon - du väljer!

Genomgång av din hälsoenkät, upplevda symtom och hormonella fas

Individanpassad rådgivning samt rekommenderad behandling

Vid behov förskrivning av:

 • Hormonbehandling
 • Remisser
 • Övriga läkemedel
 • FAR (fysisk aktivitet på Recept)
 • Preventivmedel

Referenser
Premenstrual syndrome, Dr Kimberly Ann Yonkers, MD , Prof PM Shaughn O'Brien, MD, Prof Elias Eriksson, MD, Published The Lancet  VOLUME 371, ISSUE 9619, P1200-1210, 5 April, 2008

Unmet Needs Discussed on Reddit by Women with Premenstrual Dysphoric Disorder
Nicole Poladian, Angela Maron, Tania Ghazarian, Yadi Fernandez-Sweeny and Anita L. Nelson. Published Online: 6 Dec 2022

womnihealth_icons-03

Vill du få mer kunskap om kvinnohälsa och PMS?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Vad våra patienter tycker om oss

icon_ratings2
womni_w_white

Womni AB

Org.nr: 559278-6114

Vasagatan 10
111 20 Stockholm

Kontakt

Patientrelaterade frågor?
Logga in på Mina sidor

Företagsrelaterade frågor?
Pressrum

Boka tid