PMS symtom
Hjärndimma

Så yttrar sig symtomet

Hjärndimma är en upplevelse av att ha svårt att tänka klart, koncentrera sig eller komma ihåg saker. Det kan beskrivas som en känsla av att ha en "dimma" i huvudet. Hjärndimma kan vara ett symptom på en mängd olika tillstånd, inklusive PMS.

Vad kan du göra själv?

Det finns flera saker du kan göra för att hantera hjärndimma under PMS. Dessa inkluderar:

 • Försök att identifiera vad som utlöser din hjärndimma. När du vet vad som utlöser dina symtom kan du börja utveckla strategier för att hantera dem.
 • Ta hand om dig själv. Se till att du får tillräckligt med sömn, äter en hälsosam kost och motionerar regelbundet.
 • Sök professionell hjälp om du behöver det. Om dina symtom är svåra att hantera kan du prata med en läkare.

Det finns flera saker du kan göra för att hantera hjärndimma under PMS. Dessa inkluderar:

 • Få tillräckligt med sömn. Vuxna bör få minst 7-8 timmars sömn per natt.
 • Ät en hälsosam kost. Se till att du får i dig tillräckligt med energi från hälsosamma källor, till exempel frukt, grönsaker och fullkorn.
 • Motionera regelbundet. Regelbunden motion kan hjälpa till att förbättra kognitiv funktion.
 • Undvik koffein och alkohol. Koffein och alkohol kan förvärra hjärndimma.
 • Ta pauser under dagen. Ta regelbundna pauser under dagen för att vila och återhämta dig.
 • Försök att fokusera på en sak i taget. Att försöka göra för mycket på en gång kan förvärra hjärndimma.
 • Be om hjälp från andra. Om du har svårt att hantera dina symtom kan du prata med någon du litar på. En vän, familjemedlem eller terapeut kan erbjuda stöd och vägledning.

När du bör söka hjälp

Du bör söka hjälp för hjärndimma under PMS om:

 • Dina symtom är så allvarliga att de påverkar din vardag och livskvalitet. Detta kan vara fallet om du har svårt att arbeta, studera, sköta dina relationer eller delta i andra aktiviteter som du tycker om.
 • Du känner dig orolig eller rädd för dina symtom.
 • Du är orolig för att dina symtom kan vara ett tecken på ett annat tillstånd, till exempel en psykisk sjukdom.

Hjärndimma är ett vanligt symtom på PMS, men det är inte normalt att symtomen är så allvarliga att de påverkar din vardag. Om du upplever svår hjärndimma under PMS bör du söka hjälp hos en läkare eller psykolog.

Hur kan jag få hjälp?

Det finns en rad olika behandlingar som kan hjälpa till att lindra  PMS besvär. Behandlingen beror på hur allvarliga dina symtom är och på vilka andra faktorer som kan bidra till dem. I vissa fall kan det vara tillräckligt med att göra livsstilsförändringar, till exempel att undvika stress, få tillräckligt med sömn och äta en hälsosam kost. I andra fall kan det vara nödvändigt med läkemedel eller psykologisk behandling.

Här är några exempel på behandlingar som kan hjälpa till att lindra hjärndimma vid PMS:

Läkemedel som antidepressiva läkemedel, som SSRI-läkemedel, kan lindra ångest och andra PMS-symtom. Även hormonbehandlingar, som p-piller eller östrogen- eller progesteronbehandling, kan hjälpa till att stabilisera hormonerna och lindra PMS-symtom.

Livsstilsförändringar i form av regelbunden motion, tillräckligt med sömn och hälsosam kost samt stresshanteringstekniker.

Psykologisk behandling KBT-terapi kan hjälpa till att identifiera och förändra de negativa tankemönster och beteenden som kan bidra till ångest och mindre intresse att delta vid dagliga aktiviteter.

Har du symtom som du vill utreda kan du boka tid hos en kunnig läkare på Womni för hjälp med provtagning, diagnosticering och ev förskrivning av läkemedel för både PMS och andra besvär.

Womni erbjuder rådgivning och individuell behandling av läkare med specialkompetens inom kvinnohälsa.

Boka tid med läkare

För kvinnor som önskar utredning och diagnosticering  samt att diskutera möjligheten till hormonell- eller annan medicinsk behandling av Läkare med specialkompetens inom PMS.

25 min/ 950 kr
Digitalt möte / Telefon - du väljer!

Genomgång av din hälsoenkät, upplevda symtom och hormonella fas

Individanpassad rådgivning samt rekommenderad behandling

Vid behov förskrivning av:

 • Hormonbehandling
 • Remisser
 • Övriga läkemedel
 • FAR (fysisk aktivitet på Recept)
 • Preventivmedel
womnihealth_icons-03

Vill du få mer kunskap om kvinnohälsa och PMS?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Vad våra patienter tycker om oss

icon_ratings2
womni_w_white

Womni AB

Org.nr: 559278-6114

Vasagatan 10
111 20 Stockholm

Kontakt

Patientrelaterade frågor?
Logga in på Mina sidor

Företagsrelaterade frågor?
Pressrum

Boka tid