Behandling av psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa med depressiva symtom, humörsvängningar, oro, stress, minnesbesvär och mental utmattning kan vara vanligt förekommande under förklimakteriet och klimakteriet. Orsaken är inte helt klar men kan delvis bero på minskade östrogennivåerna.

Att må psykisk dåligt är väldigt vanligt i olika åldersgrupper, både hos män och kvinnor och orsakerna kan vara många. Ett exempel på orsak är långvarig stress som idag är vanligt förekommande i vårt samhälle. Att inte få återhämtning i ett intensivt liv kan bidra till utveckling av många stressymtom som i slutskedet kan leda till utmattningssyndrom.

En annan orsak som har blivit vanligare på senare tid är att kvinnor idag tenderar att skaffa barn senare i livet. Detta kan självklart ha flera fördelar, men risken är också att våra hormoner och östrogennivåer börjar svikta nära inpå den sista graviditet. Detta ihop med småbarnslivet, karriär och ett intensivt liv kan för många kvinnor upplevas som väldigt psykisk påfrestande.

Detta kan du göra själv

  • Se över dina levnadsvanor och försök lägga in tid för återhämtning, både för kroppen och hjärnan.
  • Prata med någon om hur du känner. Boka tid hos en psykolog, men om det känns som ett för stort steg kan du börja prata med en nära vän eller partner.
  • Tänk på att du inte ska behöva gå och må psykiskt dåligt för att du är i klimakteriet. Det finns hjälpa att få både genom hormonbehandlingar, psykologer m.fl.

Var ska du vända dig för att få hjälp?

Har du psykiska besvär och känner att du har behov för hjälp, stöd och verktyg för att hitta din balans igen rekommenderar vi psykologkontakt.

En psykolog kan finnas på din vårdcentral, annars kan en allmänläkare remittera dig till en psykolog inom öppenvården. Idag finns det både fysiska och digitala möjligheter för psykologbesök. En del psykologer online kräver ingen remiss men täcks ändå av högkostnadsskyddet och du betalar vanligtvis runt 100 kr per besök. Det finns också många helt privata psykologer, dock är dessa inte alltid subventionerade av staten och du måste då betala en större summa för besöket.

Du kan boka tid på vilken vårdcentral eller mottagning du vill i hela landet på 1177.se för att samtala med någon eller remitteras till en psykolog.

Tror du att dina psykologiska besvär är kopplat till klimakteriet kan du boka tid till våra läkare på Womni för konsultation.