Allmänna råd
Hormonbehandling

Om du varit på besök hos Womni och blivit ordinerad behandling med könshormoner så kan det vara bra att läsa på om behandlingen och kanske få svar på frågor som kan komma upp i efterhand. I texten nedan hittar du information om behandling med könshormoner baserad på vanliga frågor från våra patienter.

Behandling med könshormoner

Det är viktigt att förstå att behandling med könshormoner enbart har effekt om orsaken till ett förändrat mående beror på sviktande produktion av könshormoner. Det finns flera tillstånd som ger symtom som liknar klimakteriet men om orsaken är en annan föreligger inga skäl för att behandla med könshormoner. Till exempel är stress en vanlig orsak till att kvinnors mående påverkas. Då behöver du titta över hela din livssituation, kanske med hjälp av en terapeut.

Hur behandling med könshormoner går till beror på vilken fas du befinner dig i och om din livmoder finns kvar. Är du i slutet av premenopaus ges vanligtvis behandling med progesteron under 14 dagar per månad. Längre fram under perimenopaus eller efter menopaus kompletteras behandlingen med östrogen. Det är inte helt säkert att den första ordinationen passar dig utan ibland behövs justeringar eller byte av preparat.

Det finns olika sätt till administrering men grunden i behandlingen är densamma. Har du din livmoder kvar behövs både östrogen och progesteron. Om livmodern är bortopererad räcker det med enbart östrogen. Östrogenet ger dig de största hälsovinsterna medan progesteron skyddar din livmodern mot cellförändringar genom att hålla slemhinnan i livmodern tunn.

Förenklat går det att säga att östrogenet har effekt på värmevallningar, nattsvettningar, hjärtklappningar, nedstämdhet och sömn. Östrogen minskar risken att dö i förtid med ca 40% så länge du står på behandling.

 

Information om behandling av könshormoner

Könshormoner är potenta läkemedel och det är därför viktigt att du följer den ordination som läkaren förskrivit och inte laborerar på eget bevåg.

Oavsett vad som står i bipacksedeln eller om farmaceuten säger något tar du det utskriva läkemedlet enligt läkarens ordination. Bipacksedeln är en vägledning men det är läkaren som har den reella kompetensen för var du behöver och på vilket sätt du ska ta det ordinerade läkemedlet.

Det kan ta ett tag innan läkemedlet har effekt så fortsätt med ordinationen fram till det planerade uppföljningsbesöket. Under uppföljningsbesöket går du tillsammans med läkare eller barnmorska igenom vilka effekter läkemedlet har haft.

Vid insättning av könshormoner skrivs det ut recept för 3 månader initialt och du bokas för ett återbesök efter 6 veckor och sedan 12 veckor. Vid uppföljning efter 3 månader skrivs recept ut för max 9 månader och du sätts upp på väntelistan för tid 12 månader efter ditt första besök.

Reaktioner vid uppstart av behandling med könshormoner

Det är vanligt med initiala bieffekter vilka brukar vara övergående och inget att oroa sig över. De flesta biverkningarna förväntas försvinna inom 6–8 veckor. Om däremot bieffekten håller i sig längre eller blir för påfrestande kan dos eller läkemedel behöva justeras och uppföljningsbesöket kan behöva tidigareläggas. Drabbas du av svåra bieffekter behöver du sluta direkt och ta kontakt med WOMNI eller 1177 för vidare handläggning.

Exempel på vanliga bieffekter;

Av östrogen
Spända, ömma bröst, speedad känsla, darrighet, svullen, hjärtklappning och blödning.

Av progesteron eller gestagen
Trötthet, huvudvärk, ömma bröst, nedstämd, ångest, illamående och blödning.

Blödning

Om blödning inträffar när du inte haft mens på länge eller om du får en blödning på en annan tidpunkt än vad du brukar behöver du snarast kontakta gynekolog för ultraljud och provtagning från livmoder.

 

Hur tar du de olika preparaten?

Det är viktigt att följa ordinationen som står på förpackningen. Här följer en kort summering över hur de vanligaste preparaten bör användas.

Östrogen

Östrogen finns att tillgå i tre olika varianter, alla innehåller bioidentiskt östrogen.

1.     I tablettform, enbart östrogen eller i kombination med gestagen eller dydrogesteron

2.     För tillförsel via huden med plåster, gel och spray.

3.     Lokalt östrogen för torra slemhinnor i slidan.

Östrogenplåster byts två gånger per vecka, t.ex. söndag och onsdag.

Lägg gärna in en påminnelse i kalendern i mobilen så kommer en notis när det är dags att byta.

Östrogenplåster tas med fördel på morgonen.

Huden ska vara torr och utan hudkräm. Håll gärna en hand på plåstret några sekunder så att plåstret fäster ordentligt. Observera att det förbrukade plåstret ska lämnas in till apoteket av miljöskäl.

Östrogenspray och östrogengel tas med fördel dagligen på morgonen.

Sprayen ska appliceras på torr och frisk hud på insidan av underarmen. Om det inte är möjligt kan det appliceras på insidan av låret. Gelen appliceras på insidan och utsidan av armen från handleden till axeln, och/eller insidan av låren. Sprid ut den så mycket som möjligt. Det är viktigt att gelen och sprayen har torkat in innan ett eventuellt husdjur bör komma nära området.

Progesteron 

Behandling med progesteron kan ske med tre olika typer av progesteron:

1.     bioidentiskt progesteron

2.     gestagen, syntetiskt framställt

3.     dydrogesteron, snarlikt det kroppsegna progesteronet

Progesteron går att få som kapslar, tabletter, hormonspiral och tas antingen dagligen, några dagar per månad eller var tredje månad beroende på fas, dosering och orsak till behandling.

Utrogestan 200 mg 

Tar du med fördel på kvällen eftersom man kan bli trött av preparatet.

Vaginalt administrering är mest effektivt för att motverka uppbyggnad av slemhinnan i uterus.

Utrogestan 200 mg tages under 14 dagar i månaden.

1.     Om du har regelbunden blödning en gång per månad, börja räkna nästa första blödningsdag som dag 1 och börja med läkemedlet från dag 14 till dag 28. Räkna därefter kontinuerligt intervaller om 28 dagar med mensapp/kalender oavsett om det kommer blödning eller ej.

2.     Om du blöder oregelbundet eller inte haft blödning på länge (dock inte mer än 12 mån) börja med Utrogest när som helst och räkna det som dag 14 och följ sedan samma mönster som ovan.

Räkna med att det kommer blödning ibland, men inte varje cykel. Normalt startar blödning dag 3–5 efter det man tagit första tabletten.

Progesteron 100 mg

Utrogest 100 mg kan enbart fås med licensförskrivning.

Det tar ungefär en vecka efter läkarbesöket innan licensförskrivningen är färdig och skickas in. Därefter ytterligare en tid innan läkemedelsverket har godkänt licensen.

Under tiden går du till det apotek du vill hämta ut kapslarna från och informerar om att en licensförskrivning kommer att utfärdas för dig. Apoteket bekräftar licensansökan när den är inskickad, beställer hem och kontaktar dig när kapslarna finns att hämta ut.

DHEA/ Testosteron

Det finns ytterligare preparat att tillgå om vissa symtom kvarstår t.ex. om behandling inte har haft tillräcklig effekt på sexuell hälsa. Vi pratar då om testosteron och dehydroepiandrosteron, DHEA, vilket är ett förhormon till både testosteron och östrogen. Det finns inget vetenskapligt underlag för att testosteron har effekt på kognition, driv eller mental skärpa utan ges enbart för sexuell dysfunktion. DHEA kan provas om inte lokalt östrogen har effekt. 

Salvan ska inte strykas på samma ställe på kroppen utan variera. Annars risk för lite ökad hårväxt på stället.